Berte Helene Larsdatter Alfstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart fra 1879, der vi ser nabogardene Kolbjørnrud, Fjell og Kallrustad.

Berte Helene Larsdatter Alfstad (født 22. juli 1834, død 21. september 1901) var ei gardkone fra Nordlia i Østre Toten kommune. På sine eldre dager flytta hun til Kristiania.

Bakgrunn og familie

Hun var eldstebarnet til Lars f. Alm (1808–1882) og Marie Olsdatter på den mellomstore garden Kolbjørnrud i Nordlia. Berte Helene ble 14. september 1834 døpt i Hoff kirke, hovedkirka i bygda. Hun fikk seinere to brødre, Halvor og Ole Christian.

I 1860 gifta hun seg med den nesten 20 år eldre Martin Hansen Alfstad (1815-1880), som da var fullmektig hos fogd Jens Mørk FriisBreili. Paret fikk i hvert fall sju barn, fem jenter og to gutter:

  • Johanne Marie (1860-?), konfirmert 1875.
  • Karoline (1862-?)
  • Hans Lauritz (1865-?)
  • Kari (1867-1934), gift Gaarder, gardkone på Kyset i Vestre Toten.
  • Helene (1870-99), ugift, bosatt i Kristiania.
  • Julie (1872-1947), gift med Petter Sandager, bosatt i Kristiania.
  • Petter Olaf (1876-77)

Gardkone i Nordlia

Familien kjøpte garden Øver-FjellNordlihøgda, men på slutten av 1860-tallet gikk de konkurs. I 1872 fikk de kjøpt den mindre garden Øver-Kallrustad.

Martin Alfstad døde i 1885, og Berte Helene solgte Øver-Kallrustad til Martin Hansen og kona Otilie. Skjøtet ble tinglyst 2. september 1889. I stedet for å ta føderåd flytta hun hjem til Kolbjørnrud, som broren Halvor hadde overtatt. Der finner vi Berte Helene i folketellinga 1891. Hun er omtalt som «Inderst», og livnærte seg av «Vævning for egen regning til salg».

Til hovedstaden

Kristiania vokste kraftig på slutten av 1800-tallet, og totningene var ei av de store innflyttergruppene. Helenes yngste bror, Ole Christian, var en av flere nordlinger som slo seg opp som kjøpmann i byen. I 1891-tellinga ser vi at mora Marie og to av Berte Helenes døtre, Helene og Julie, bodde hos Ole Christian på Grønlandsleiret som «Logerende hørende til Familien». Da neste folketelling ble tatt opp (1900), hadde også Berte Helene flytta til hovedstaden. Hun var bosatt hos dattera Julie og mannen Petter Sandaker i Storgata 16. Også svigersønnen var fra Østre Toten.

Berte Helene døde ni måneder etter, 21. september 1901. I dødsannonsen står det at «Begravelsen foregaar fra Kapellet paa Oslo Kirkegaard Torsdagen den 26de Klokken 1 1/2». «Oslo Kirkegaard» fikk i 1925 navnet Gamlebyen gravlund.

Kilder og litteratur