Karen Hansdatter Kallrustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Karen Hansdatter Kallrustad (født 1795, død 8. november 1857) var den første gardkona på Øver-Kallrustad, NordliaØstre Toten.

Hun ble født i Djupdalen ved Hekshuselva, og den 1. november 1795 ble hun båret til dåpen i Hoff kirke. Foreldrene het Hans Larsen og Maria Jensdatter. Litt seinere overtok Hans og Maria en av Nøklebergsgardene, som lå i nærheten av Djupdalen, og der ble familien registrert i folketellinga 1801. Ifølge tellinga var Karen den mellomste av tre søstre.

I 1805 flytta de til Asgard, som lå ca. tre kilometer lenger nord. 7. oktober 1810 ble Karen «confirmeret af Provst Hopstoch».

Den 19. mars 1821 gifta hun seg i Hoff kirke med Hans Olsen, som var innerst på garden Dælin. Ekteparet bosatte seg i Christinelund, seinere kalt Smedstuggua, en av plassene som lå under den store fogdegarden Breili. Fogd Børge Schultz hadde også kjøpt innåt naboeiendommen Kallrustad, men han døde i 1826, og under en auksjon fem år seinere fikk Hans Olsen og Ole Larsen Stensrud tilslag på den garden. De delte den i «tvende formeentlig lige gode Dele», som det heter i delingsforretningen fra 1832.

Karen og Hans valgte den vestre (øvre) delen av garden, og bygde opp bruket Øver-Kallrustad. De var barnlause, men ser ut til å ha oppfostra Martin Kristiansen, som bodde på Kallrustad som konfirmant i 1837. Martin ble gift med Elise Gulbrandsdatter, og i 1853 var Hans og «Hans Kallerustads Kone Karen», som det står i kirkeboka, faddere for Martin og Elise sønn Carl Gustav.

Martin og Elise fikk skjøte på Kallrustad våren 1857. I skjøtet står det at kjøpesummen er «250 Spd. og et livsvarigt Føderaad til mig [Hans Olsen] og Hustru Karen Hansdatter». Karen fikk imidlertid ikke mye glede av føderådet, for alt 8. november døde hun, 62 år gammal.

Kilder og litteratur