Bekkelund (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bekkelund er et tidligere småbruk i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 7). Stedet var opprinnelig husmannsplass under Asgard, men ble i 1908 sjøleierbruk. Bekkelund hadde om lag 15 mål dyrka jord, men mesteparten ble solgt til boligtomter på 1970-tallet. Den gamle stua står fortsatt, riktignok påbygd to ganger, sist i perioden 2010-13. Det nåværende huset er omtrent dobbelt så stort som den gamle Bekkelundsstua.

Husmannsplass og småbruk

I 1852 ble det tinglyst en plasseddel til Martin Gundersen og kone på Bekkelund. Plassen ble bygd opp på grunn som hadde tilhørt Ner-Kallrustad, men dette arealet ble rundt 1850 solgt til Asgard. I 1908 fikk kirketjener Ole Christian Bekkelund kjøpt stedet. Han og den store familien med 10-12 unger hadde da bodd i den vesle stua i noen år. Mange av deres etterkommere - en stor del med etternavnet Bekkelund - bor fortsatt i Nordlia.

Boligfelt

Sønnen Mauritz Bekkelund kjøpte bruket Mekket, men han tok rundt 1950 også over Bekkelund. Da han pensjonerte seg, solgte han jorda i Bekkelund til boligtomter. De fleste husa på Bekkelundsjordet ble bygd rundt 1976, samtidig med feltet på nabobruket Engelund. Alt rundt 1920 hadde imidlertid Mauritz' bror Olav bygd opp tomtebruket Granlund, på jord fra Bekkelund.

Bekkelundsbekken

Bekkelund ligger tett inntil en bekk som i eldre tid var delet mellom Kallrustad og Kolbjørnrud. Bruket har navn etter denne bekken. Etter at Bekkelund ble bygd opp, fikk bekken navnet Bekkelundsbekken. På slutten av 1800-tallet var Bekkelund et svært populært stedsnavn på Østlandet, og bare i Østre Toten var det ifølge 1900-folketellinga fem bruk og plasser med denne nemninga.

Preposisjon og uttale: i /bækklunn/

Kilder