Engelund (Kallrustadbakken)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Engelund i høstsol 2009. Bildet viser den eldste delen av huset, fra ca. 1890. Et påbygg ble satt opp rundt 2000.
Foto: Trond Nygård (2009).

Engelund, før kalt Kallrustadbakken, er et tidligere småbruk i Nordlia i Østre Toten kommune, gnr. 122, bnr. 6. Kallrustadbakken var opprinnelig en husmannsplass under Øver-Kallrustad, men ble skilt ut som sjølstendig bruk i 1890.

Bruket hadde om lag 15 mål dyrka jord, men en stor del av eiendommen ble ca. 1976 solgt til boligtomter. Resten av jorda er attgrodd. Det gamle bolighuset er utskilt som egen eiendom, mens et nytt hus og resten av stedet har beholdt det gamle bruksnummeret.

Husmannsplass

Tidlig på 1800-tallet ble husmannsplassen Kallrustadbakken bygd opp. I 1814 var Halvord og Kari på Kalrudstadbakken faddere for Maria i Gropen. Plassen er også avmerka på et kart over Toten fra 1827. Kallrustadbakken fulgte Øver-Kallrustad da den gamle matrikkelgarden Kallrustad i 1832 ble delt i to bruk.I delingsforretningen heter det at Øver-Kallrustad skal ha «stuebygningen» på denne plassen samt «Hele den Lille Eng omtrent 7 a 8 Maal, som ligger Østen for Husmandspladsen Kalrustadbakken og før har tilhørt denne Plads, saaledes som denne Eng nu er særskildt indhegnet.» Men Kallrustadbakken ble liggende som ei øy, ca. 500 meter fra resten av Øver-Kallrustad. Dette var nok en viktig grunn til at Martin Hansen solgte plassen året etter at han i 1889 hadde kjøpt Øver-Kallrustad.

Sjølstendig bruk

På bakken til venstre i bildet lå trulig husmannsplassen Kallrustadbakken. Etter at plassen ble sjøleierbruk med navnet Engelund (1890), ble det bygd nye hus lenger nede, på andre sida av Nordlivegen. De nye husa ligger rett utafor høgre bildekant.
Foto: Trond Nygård (2009).

Kjøperen, Peter Anton Martinsen Bjørnsveen, bygde nye hus ca. 100 meter lenger øst. Stedet lå dermed ikke lenger på bakken, slik husmannsplassen hadde gjort. Dette var nok den strengt saklige grunnen til navneskiftet til Engelund. I tillegg markerte det nye navnet at stedet ikke lenger var underlagt Kallrustad. Etterleddet -lund dominerte forresten i nabolaget, der en fant både Bekkelund og Frydenlund.

Tomter

Rundt 1976 ble mesteparten av jorda i Engelund solgt til tomter. Dette skjedde på samme tid som deler av naboeiendommene Engelia og Bekkelund ble lagt ut til boligfelt. Boligområdet, som ligger rett nedafor Nordli skole, er en del av tettstedet Nordlia.

Kilder