Bærums Landbruksforening

Bærums Landbruksforening er en orening som har sin opprinnelse i Østre Bærum Kvægavlsforening, etablert 6. mars 1894 på Stabækhøi Hotel, etter initiativ fra Bærums Sogneselskap. Kr. Ellefsen var første formann. Foreningen endret i 1896 først navn til Østre Bærum Landboforening, senere Østre Bærum Landbruksforening. Den meldte seg inn i Norsk Landmandsforbund, senere Norges Bondelag, i 1902.

Landbruksforeningen arrangerte møter med foredrag om landbruksøkonomiske spørsmål, kjøpte og leide ut maskiner og utstyr, drev felles innkjøp av varer, engasjerte seg i regulering av arbeidstiden i landbruket og avga uttalelser til kommunen. I 1909 oppstod ideen om å danne en forening for hele Bærum, og 22. januar 1910 ble Bærums Landbruksforening stiftet på Sandvikens Hotel. 50 gårdeiere deltok. Johs. FaaleBallerud var første formann. Foreningen fikk sitt første kvinnelige styremedlem, Asta Hansen, i 1912 og hadde 182 medlemmer på det meste i 1924. De møttes på Sandvikens Hotel og Harreschous HotelLøkke, med foredrag og påfølgende «sexa», dvs selskapelig samvær med mat og drikke, og påfølgende dans. Medlemmene ønsket seg et fast møtested i et eget hus, etablerte AS Bøndernes Hus i Bærum i 1917 og kjøpte Løkke av kommunen i 1926.

Landbruksforeningens kamp for å bevare dyrket jord i Bærum fikk et alvorlig tilbakeslag da kommunen eksproprierte om lag 1000 dekar til boligbygging på Rykkinn i 1966. Lokalene til Bøndernes Hus ble flyttet fra Løkke til Kolsås Senter i 1981, og ble avviklet omkring 1990.

De fleste av Bærums Landbruksforenings oppgaver ble overtatt av Bærum jordstyre i 1970- og 1980-årene. Etter dette har foreningen engasjert seg i andre oppgaver, og de faglige interessene har vært ivaretatt gjennom medlemskap i Nedre Buskerud Forsøksring. Bærums Landbruksforening har fast tilholdssted på gården Økri, ledes av Øystein Holmen og hadde 88 medlemmer i 2008.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Bærums Landbruksforening er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.