Bøgrende

Bøgrende er ein tidlegare skulekrets i Lesja. Den omfatta namnegardane Ølstad i nord (vest), Sili, Ulateig, Kårbø, Augard, , Isaksbø, Selsjord, Hovauk, Holåk, Håkåstad til Hådi i sør (aust).

Holåk ligg sentralt i Bøgrende, og er ein av dei største gardane i Lesja. Her som skysstasjon.
Foto: Narve Skarpmoen (1905-25).

I eldre tid var nok grenda større. Ein reknar gjerne gardar med sams bruksrett i ein ålmenning har same opphavet, og i så fall gjekk den opphavlege 'grenda' i alle fall frå namnegarden Sør-Hole og i alle fall til og med Bottem.

Ola Skotte var lærar i kretsen frå 1917 til 1960, 43 år.

Litteratur