Bibliografi:Forbrytelse og straff

Bibliografi:Forbrytelse og straff omfatter litteratur knytta til kriminalhistorie. I tillegg til den lokale litteraturen har vi også tatt med en del generelle verker som kan være av interesse for lokalhistorikere.

Generelt

 • Hodne, Bjarne: Personalhistoriske sagn : en studie i kildeverdi. Utg. Universitetsforlaget. 1973. 257 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Agder: Bygland, Evje og Hornnes, Lindesnes, Lyngdal. Innlandet: Rendalen, Tynset, Åmot. Telemark: Kviteseid, Nissedal, Nome, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje. Vestland: Aurland, Luster, Voss. Troms: Nordreisa.
 • Hohle, Per: De endte på skafottet : om mord og udåd, drapsmenn og dommer i gammel tid. Utg. Grøndahl. Oslo. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske – Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel. utg. Samleren. København. 2000. ISBN 8756815603.
 • Lager, Göran: Döden i skogen : svenska avrättningar och avrättningsplatser. Utg. Ersatz. 2006. 350 s. ISBN 9789188858276, ISBN 9188858278.
 • Sandnes, Jørn 1990. Kniven, ølet og æren : Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet Oslo: Universitetsforlaget. Digital versjonNettbiblioteket
 • Solberg, Olav: Forteljingar om drap : kriminalhistorier frå seinmellomalderen. Utg. Fagbokforlaget. Bergen. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørnes, Torgrim: Mørkets gjerninger : de henrettede i Norge 1772–1782. Utg. Commentum. Sandnes. 2014. ISBN 9788282332552.
 • Sørnes, Torgrim: Uten nåde : de henrettede i Norge 1783–1814. Utg. Schibsted. 2011. ISBN 9788251655590.
 • Sørnes, Torgrim: Ondskap : de henrettede i Norge 1815–1876. Utg. Schibsted. 2009. ISBN 9788251627207.
 • Ustvedt, Yngvar: Slavene på Akershus: historien om vårt strengeste fengsel. Utg. J.W. Cappelen. Oslo. 1999. ISBN, 8202184649.

Geografisk inndelt

Østfold

 • Figueiredo, Ivo de: Mysteriet Ingeborg Køber. En sann historie om spiritisme, kjærlighet og et mulig mord, 2010.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Giftblandersker og lensmannsmordere : fra kriminalitetens historie i Østfold. Utg. Valdisholm. [s.a.]. Digital versjonNettbiblioteket.

Akershus

 • Ryan, Stein: Hustrudrapet i Risfjellkastet : om Peter Olsen Ringeneie : en kriminalhistorie fra Bærum 1846. Utg. Asker og Bærum historielag. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

 • Bonde, Arne: For lov og rett i 250 år : Oslo politikammer 1744-1994 med spesiell vekt på de siste 50 år. Utg. Oslo politikammer. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Jørn-Kr.: Politiliv : politihistoriske riss og skisser gjennom 260 år. Utg. Nordisk kriminalkrønike. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Larssen, Redvald: Fra vekterstuen til Møllergaten 19: erindringer fra 44 års tjeneste ved Oslo politi. Utg. Aschehoug. Oslo 1946. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søhr, Joh.: Spioner og bomber. Fra opdagelsespolitiets arbeide under verdenskrigen. utg. Johan Grundt Tanum. Oslo. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.

Innlandet

 • Nedrud, Rune: Regnskapene for Akershus på 1600-tallet : Oppland del 1: Hadeland Toten Vardal Biri Valdres Land : Sikt- og sakefall 1612-1695, Slektshistorisk forlag 2016. Regnskapene for Akershus på 1600 tallet. Utg. Slektshistorisk forl.. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nedrud, Rune: Regnskapene for Akershus på 1600-tallet : Oppland del 2: Gudbrandsdalen : Sikte- og sakefall 1606-1695. Slektshistorisk forlag 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandmo, Erling: Tingets tenkemåter : kriminalitet og rettssaker i Rendalen 1763-97. Utg. [Universitetet i Oslo], IKS, Avdeling for historie, Tingbokprosjektet. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestfold

Telemark

 • Bystrøm, Harald Bache: I lovens navn : Telemark politikammer 1898–1998. Utg. Telemark politidistrikt. 1998. 171 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skobba, Ingvar: Historia og visene om mordet på Åste Gunnarsrud den 23. juli 1904. Utg. Varsko. [Bø i Telemark]. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.

Agder

 • Sødal, Terje 2008. Til Skræk og Exempel : Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700 Kristiansand: Portal forlag. Digital versjonNettbiblioteket
 • Søyland, Margit: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600–1700. Utg. Tingbokprosjektet. Oslo. 1992.

Rogaland

 • Bore, Ove Magnus: Tagholdtmannen : historien om Even Olsen Tagholdt og det grufulle mordet på Jens Byberg i Stavanger 1854. Utg. Dalane Tidende. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.

Hordaland

 • Salvesen, Bjørnar Frostestad: Skarpretteryrkets utvikling i Bergen 1531-1868. Masteroppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2017. Omtale og fulltekst

Sogn og Fjordane

 • Dahl, Christopher: Fadermordersken Ingeborg Olsdatter Grønlien af yttre Sogns Sorenskriverie, der ifølge Høiesteretsdom af 20de April og Kongelig Resolution af 4de December 1844 henrettedes den 5te April 1845. 1845. Digital versjonNettbiblioteket.

Nordland

 • Dypvik, Olav Håkon 2011. «To søsken og eit barn – ei rettsak frå 1716 – og ei fortelling frå 1980». I: Årbok for Helgeland, redigert av Harald Monssen, [ukjent sidetall]. Mosjøen: Helgeland Historielag.