Bibliografi:Historiske toll- og skipsanløpslister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Litteratur om norsk toll og handel i tiårene rundt 1814

 • Bergen bys historie. Utg. Universitetsforlaget. 1979-85
Bind 3. Egil Ertresvaag: Et bysamfunn i utvikling. 1800-1920. 1982. XIII, 713 s. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 4. Anders Bjarne Fossen, Tore Grønlie: Byen sprenger grensene. 1920-1972. 1985. XV, 1051 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brautaset, Camilla: Norsk Eksport 1830-1865 i Perspektiv Av Historiske Nasjonalregnskaper. Utg. Norwegian School of Economics and Business Administration. 2002.
 • Bull, Ida: De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet : slekt, hushold og forretning. Utg. 1998.
 • Coldevin, Axel: Næringsliv og Priser i Nordland : 1700-1880. Det Hanseatiske Museums Skrifter nr 11. Utg. 1938. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dyrvik, Ståle ofl.: Norsk økonomisk historie 1500-1970. B. 1. 1500-1850. Utg. Universitetsforlaget. 1979. 271 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Feldbæk, Ole: Dansk neutralitetspolitik under krigen 1778-1783: studier i regeringens prioritering af politiske og økonomiske interesser. Vol. nr 2. Utg. Akademisk forlag. 1971.
 • Feldbæk, Ole: Nærhed og adskillelse: 1720 - 1814. Utg. Universitetsforlaget. 1998.
 • Grepstad, Ottar ofl.: Vestlandets historie. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2006.
 • Hutchison, Ragnhild: In the Doorway to Development: An Enquiry into Market Oriented Structural Changes in Norway Ca. 1750-1830. Utg. BRILL. 2012.
 • Hutchison, Ragnhild: The Norwegian and the Baltic Timber Trade to Britain 1780-1835 and Its Interconnections.. Scandinavian Journal of History, nr. 1 (2012). Utg. Routledge, 2012. s. 1-22.
 • Jørgensen, Hans-Jørgen: Det Norske tollvesens historie : Fra Middelalderen til 1814. B. 1. Utg. Tolldirektoratet. 1969. 429 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mestad, Ola: Næringsfridom i 1814-Grunnlova: Adam Smith, Schlegels Naturrett Eller Bondekrav På Eidsvoll? s. 21-94 i Michalsen, Dag: Forfatningsteori møter 1814. Utg. Akademisk publisering. 2008.
 • Sandvik, Gudmund: Det gamle veldet : norske finansar 1760-79. Utg. Gyldendal. 1975. 214 s.
 • Schweigaard, Anton Martin: Indførselstollen og dens Historie. Den Constitutionelle. nr. 97-101/1833.
 • Schweigaard, Anton Martin: Norges Statistik. Utg. Johan Dahl. 1840.


Lenker til sider som kan forklare ord, mål eller vekt


Tollover


Nettsteder med materiale knyttet til handel

Nettesteder knyttet til 1814-jubileet