Bispegata 7 (Tromsø)

Bispegata 7 i Tromsø hadde nok nærmere kontakt med Bispegata i gamle dager enn i dag. Adressen er da også forandret til Parkgata 45.

I dag går det ei lita trapp fra huset ned til Bispegata, vi ser gelenderet i bakgrunnen, mens innkjørselen er fra Parkgata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Bispegata 7 er det store huset som kneiser på haugen for enden av Bispegata. Ca. 1910. Da var nok tanken å forlenge gata oppover i bakkene.
Foto: Chr. Hansen

Kontorist Johannesen

Delingsforretning avholdt 22. juni 1902 hvorved en parsell ble skilt ut fra matr.nr. 430, Vestregata 64, og gitt matrikkelnr. 430b, Bispegata 5, tinglyst 13. nov. 1902. I 1933 ble adressen endret til Bispegata 7. På et senere tidspunkt (1990-tallet?) ble adressen endret igjen, nå til Parkgata 45.

Skjøte fra Iver Olsens enke Helleborg Olsen, med samtykke fra Iver Olsens eneste og myndige arving, Henriette Stenestø, til kontorist Jens Johannesen på denne grund, uten hus, i 1902.

I 1910: Kontorist Jens Chr. og Alida Johannesen med fem barn, kokkepike Ingeborg Olsen, barnepike Mille Nilsen, arbeider Jens og Ane Olsen, disponent i manufakturforretning Ole I. og Nanna Myhre, tjenestepike Hanna Hansen, lærerskoleelev Alfhild Thue.

I 1916: Kontorist Jens og Alida Justine, Fridtjof og Sverre Johannessen, vaskekone Anna Oline, syerske Hilda Hansen, tjenestepike Fina Larsen, bankbokholder Harald og Ragna Thoresen.

Ektepakt mellom Jens Johannesen og hustru Allida hvoretter alt innbo og løsøre skal tilhøre hustruen, likeså hva hun i fremtiden erverver, i 1923.

Auksjonsskjøte til Sverre og Frithjof Johannesen, frasolgt Jens Johannesen, i 1928.

Eid av Frithjof og Sverre Johannessen i 1932. Sverre Johannessen drev kolonial i Balsfjordgata 2.

O.r.sakfører Sverre Sætness bodde her i 1932. Han hadde praksis i Storgata 60. Kona Dagny Sætness drev forretning i Storgata 78.

Matrikkel for Tromsø by hvor navnet på eiendommen endres til Bispegata 7, tinglyst 8/6-1933.

Maler Berntzen

Eid av malermester Arnold Berntzen fra 1940. Han drev sammen med malermester Sigurd Dybwad.

Sjåfør Erling Eilertsen, telefondame Gerda og assistent Jonas Tyssø, (1940).

Skjøte fra Frithjof og Irene Johannesen til Arnold Berntzen i 1941.

Malermester Arnold F. Berntzen, fylkeskontorsjef Erling Paulson, (1946).

Auksjonsskjøte fra Tromsø namsrett til Eddy Andreassen i 1951.

Fylkeslandbrukssjef Tyssø

Skjøte fra Eddy Andreassen til Jonas Tyssø i 1957.

Maler Aage Arnesen, telefonassistent Oddbjørg Rossvoll, kontorassistent Johannes Jensen, revisor Real Rossvold, (1957).

Georg Andersen m/agentforretning i Grønnegata 103, kasserer Astrid Andreassen, maler Aage Arnesen, (1962).

Gerda og Jonas Tyssø, Aage Arnesen, Astrid H. Andreassen, (1966).

Fylkeslandbrukssjef Jonas og Gerda Tyssø, 1972.

Jonas Tyssø døde i 1974, uskiftebevilling til Gerda Tyssø.

Gerda Tyssø, (1977/86), fylkesagronom Terje Melgård, (1977).

Siri Haugseth, (1986/93), trafikklærer Øystein Pedersen, (1986).

Marianne Astrup, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1840-90.