Vestregata 64 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestregata 64 med innkjøring til trafikksystemet inne i Tromsøya.
Foto: Einar Dahl, 2015.
I 1960 var sjåen mot nr. 66 revet.
Foto: H.A. Brandt, ca. 1960.
Vestregata 64, nærmest, hadde også et stort uthus oppover mot nr. 66.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.
Vestregata 64 hadde en stor fløy på baksiden av huset.
Foto: Vilhjelm Riksheim, ca. 1938.

Vestregata 64 i Tromsø var et stort hus i gamle dager, men bare småtteri mot dagens utgave. - Gammelt matr.nr. 430.

Snekker Forberg

Målebrev til politibetjent P.A. Grøntvedt på grunnen, tinglyst 29. mars 1853. Grøntvedt solgte grunnen videre til Ole Hansen Forberg samme dag.

Erklæring om at Ole Forberg hadde bebygd grunnen, i 1854.

I 1865 bodde disse her: Snekkermester Ole Forberg med kona Martha Pedersdatter og to barn, boktrykkerkone Johanne Henriette Christine Bockelie med tre barn, snekker Hans Petter Forberg med kona Ingebor Anna, to døtre, læredrengen Mikal Olsen, snekkersvennen Adolph Øwre, arbeidsmannen Petter Moe, sjøfarende Christian Esten Smiseth med kona Joihanne Caroline Wangsvig, nattevekter Ole Forseth.

Skjøte fra Ole Forberg til Iver Olsen i 1872.

Losjivert Olsen

I 1875: Huseier og losjivert Iver Olsen med kona Helleborg og datteren Henriette, sypikene Karen Lind og Hanna Olsen, kledehandler Grethe Johannesen med datteren Olufine, vaskekone Petronelle Jeremiassen med to døtre, handelsborger Johan Berg med søsteren Johndine, kakehandlerske Ingeborg Olsen, boktrykker Juel Stensen, verftsarbeider Elling Eliasen med kona Bergithe og to barn, tømmermann Paul Olsen Melkild med kona Esina Martine Hendriksdatter og tre barn.

I 1885: Handelsbetjent Iver Olsen med kona Helleborg, handelsborger O.M. Stenestø med kona Henriethe Marie og tre barn, tjenestepike Amalie Severine Kristensen, enke og kårkone Karen Anne Bertheussen, enke Petrine Dass Skjølberg, enke og husholderske Anna Christine Lange, matros Karl Kristian Lange, sypike Isakine Olsen, tømmermann Paul Olsen Melkild med kona Esine Marthine og fem barn.

Handelsmann Iver Olsen avgikk ved døden 7. nov. 1896, etterlatende hustru og en myndig datter, Henriette Stenestø.

I 1900: Ledende officer i Frelsesarmeen Betty Angelitta Rosarios fra Argentina, de assisterende offiserene Gyda Ullnæss og Sofie Eriksen, pensjonist Regine Haugan med pleiesønnen Oskar, malersvenn Ole Sørensen med kona Elise og sønnen Kåre, skipstømmermann Ingvard Andreassen med kona Hansine, stenarbeider Petter Pedersen Hjule med kona Karoline og fire barn, fisker Martin Olsen, arbeider Martin Kjeldsen med kona Bergitte, Tobia Kjeldsen bodde her med støtte fra fattigkassen.

Delingsforretning hvorved en parsell ble fraskilt og gitt matr.nr. 430b, (Bispegata 7, senere endret til Parkgata 45) avholdt 22. juni 1901, tinglyst 13. nov. 1902.

Enken Helleborg Olsen avgikk ved døden 8. nov. 1903, etterlatende som eneste arving datteren Henriette Stenestø. Henriette var gift med kjøpmannen Ole Monsen Stenestø og bodde i Skippergata 3 i 1900.

Enkefru Stenestø

I 1910: Enke og huseier Henriette Marie Stenestø med datteren Hanna Juliane, enke og syerske Marie Ovidie Hansen med tre barn, bakersvenn Peder Anton Pedersen, konditor Hans Carl Rummelhoff, løsarbeider Søren og Johanna Sørensen med seks barn, enke- og hustømmermann Johan Pedersen, enke og husbestyrer Themine Johannesen med sønnen Bernt, vasker Bergithe Kjeldsen.

I 1916: Enke Henriette Marie og Hanna Julianne Stenestø, mekaniker Carl Chr. Jensen, skredder Abel M. og Kristine Oline Johnsen, tapetserer Arnt Holger og Julie Lovise Lindquist, arbeider Søren Martin, Alfhild Pauline, Charlotte Malfrida, Johanne, Karen Lovise og sjømann Kristian Sørensen.

Eid av O. M. Stenestøs enke i 1918.

Henriette Stenestø avgikk ved døden 26. nov 1929 etterlatende som eneste og myndige arvinger sønnen Oliver og datteren Hanna Stenestø.

Hanna Stenestø avgikk ved døden 8. feb. 1931 etterlatende som eneste arving broren Oliver Stenestø, USA.

Skjøte fra Oliver Stenestøs dødsbo og Tromsø skifterett til fru Aagot Anderson, i 1933.

Enkefru Anderson

Skiftehjemmelsbrev fra Jennie de Winje, Johan Anderson, Edith A. Hagen, Lisbeth Nordøy og Agnes Schmidt til enkefru Aagot Anderson på denne eiendommen og Storgata 87, i 1936.

Butikkdame Dagny Eriksen, (1940/57), arbeider Jens Johansen, fabrikkarbeider Bissy Hansen, arbeider Hjørdis Hansen, (1940/57), maskinpasser Otto Andreassen, (1940/57).

Eid av Aagot Anderson i 1946.

Disponent Johan og Aagot Anderson, arbeiderne Hjørdis og Lissy Hansen, hushjelp Aminda Henriksen, elektrotekniker Alf Jansen, arbeider Petra Larsen, hushjelp Gerda Vang, (1946).

Aagot Marie Anderson døde i 1951 og arvingene var Elisabeth Nordøy, Agnes Høegh, Jenny de Winje og Johan Anderson.

Skjøte fra Jenny de Winje og Johan Anderson til sine søsken Elisabeth Nordøy og Agnes Høegh, i 1951.

Arbeider Lissy Hansen, motormann Arvid Rappana, (1957).

Skjøte fra Elisabeth Nordøy og Agnes Høegh til Nils Meland A/S i 1963.

Wøijen Guttehjem

Skjøte fra Nils Meland A/S til Wøijen Guttehjem, i 1967.

Det er usikkert når det gamle huset ble revet, men på 1990-tallet ble det reist en ny og stor boligblokk på tomta.

Boligsameiet Vestregata 64, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.