Bottolf Kallrustad

Bottolf (Jonsen) Kallrustad (født ca. 1615, død 1699) var gardbruker på Kallrustad, NordliaToten. Ifølge matrikkelen fra 1669 hadde Bottolf Kallrustad ti kuer og en hest; det ble kommentert at «Engen er Temmelig goed, och kand ved Roedning forbedriss, Skoug til Brendeved». I likhet med nabogardene hadde Kallrustad sæter i Veståsen, og i 1669 ble Trettrota brukt som «Sommerbeed». Garden var krongods.

Bottolf Kallrustad var sønn av en Jon eller Johannes, som vi foreløpig ikke veit hvem var. Kallrustad hadde i hvert fall disse barna:

  • Mari, gift 1698 med Mikkel Andersen Nøkleberg
  • Jon (ca. 1656-1716), gift med Marte Bjørnsdatter, overtok garden

I kirkeboka for Toten er det innført at Bottolf Jonsen Kallrustad ble gravlagt ved Hoff kirke 3. desember 1699; han var da visstnok «84 aar gammell».

Kilder og litteratur

Eksterne lenker