Brandval

Brandval er ei bygd i Kongsvinger kommune. Stedet ligger ved Glomma, med Brandval kirke og det meste av bebyggelsen på østsida av elva, og Brandval skole og noe bebyggelse på vestsida. De to delene av bygda knyttes sammen av Brandval bru.

Området ved Brandval kirke, som ligger i sentrum av bygda.
Foto: Carl Gustav Normann (1923).

Brandval stasjonSolørbanen ble åpna i 1912. Stasjonen er nå nedlagt.

Brandval var opprinnelig en del av Grue prestegjeld, og ble en del av Grue kommune i 1838. Brandval sokn ble i 1863 utskilt og ble eneste sokn i Brandval prestegjeld. Dette førte til at Brandval kommune ble fradelt fra Grue i 1867. Slik var det til 1964, da kommunene Brandval, Kongsvinger og Vinger ble slått sammen til nye Kongsvinger kommune.

Navnet «Brandval» kommer fra norrønt, og betyr «brent rydning».

Litteratur og kilder