Brynjulf Alver

Brynjulf Alver (født 28. september 1924, død 21. februar 2009) var lektor i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo og fra 1972 dosent og senere professor i samme fag ved Universitetet i Bergen

Alver tok magistergraden i folkloristikk ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1951. Fra 1962 til 1971 var han lektor og arkivar ved UiO. I 1967–1968 var han direktør ved Nordisk Institut for Folkediktning i København, men beholdt jobben i Oslo. Han flytta så over til Etno-folkloristisk institutt i Bergen i 1973, og ble dosent der. I 1983 ble han professor ved instituttet.

Brynjulv Alver skrev en rekke bøker, med Dag og merke om primstaven og Draumkvedet som to av de mest kjente. Han satt også i redaksjonen for Norsk Eventyrbibliotek.

Kilder