Bybrannen i Fredrikstad 1690

11. april 1690 brøt det ut en brann i Fredrikstad som ødela hele byen, slik det hadde skjedd under brannen i 1672. Kraftig vind gjorde at brannen spredte seg raskt gjennom tømmerbebyggelsen. Brannen skal ha begynt i huset til gullsmed Christian Tobiasen. De militære forsøkte å redde det de kunne, og generalmajor Cicignon kom selv til byen for lede arbeidet. Man innså snart at den sivile bebyggelsen ikke lot seg redde, ei heller den militære. Ilden må ha vært kraftig, da den skal ha nådd helt ut til festningsvollen.

Da brannen endelig var over sto kun det grunnmurede provianthuset ved elven igjen. Alle private og offentlige bygninger var ødelagt. Kun enkelte murkjellere hadde klart seg. Den nye kirken, som var gjenoppført etter brannen i 1672, hadde endelig blitt innviet 13. oktober året før. Nå brant den igjen og alt av inventar ble fullstendig ødelagt. Bare ytterveggene av mur var i såpass god stand at de kunne benyttes på nytt.

Gjennom 1690-årene var ettervirkningene av brannen store. Mange av byborgerne hatt tapt alt de eide, og mange flyttet fra byen. Som eneste lyspunkt fikk borgerne skattefrihet i ti år etter brannen.