Det grunnmurede provianthus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det grunnmurede provianthus
Fredrikstad Detgrunnmuredeprovianthus01.JPG
Bygningsdata
Byggeår: 1674-1696
Andre navn: Det grunnmurede proviantmagasin
Det grunnmurede
Første eier: Fredrkstad festning
Materiale: mur og tegl
Formål: proviant- og kruttmagasin
By: Gamle Fredrikstad
Kommune: Fredrikstad
Fylke: Østfold

Det grunnmurede provianthus er den eldste gjenværende bygningen i Gamlebyen i Fredrikstad. Det er som navnet tilsier en grunnmurt bygning, hovedsakelig i granitt, men med teglsten i gavlveggene. Proviantmagasinet ble oppført i årene 1674-1696 og skulle tjene som magasin for festningens proviant. Det avløste et eldre provianthus som er kjent fra 1661. Det nye huset inneholder hvelvede kjellere, to hvelvede kasematter samt loft. Ett av de hvelvede rommene i kjelleren tjente som kruttmagasin. I tillegg var det et bryggeri og fire store bakerovner i kjelleren til brødbakning for festningens garnison eller hæren i tilfelle krig.

Provianthuset sett fra Isegran. Merk blokkhuset som ble revet i 1934

Bygningen ble gradvis oppbygget fra 1674 til 1696 da den sto ferdig slik den fremstår idag. I utgangspunktet var det to bygninger som ble lagt under samme tak i 1694. murmester Fabian Stang fikk av stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve kontrakt på byggingen av den delen som vender mot elva i 1674. I 1682 ble den påbygd 36 alen mot nord, og ble et murstenhvelv anlagt mot syd. Over det ble det bygd et blokkhus og anlagt et kanonbatteri. Over hvert av de to hvelvene var det frem til 1694 separate tak, men det året fikk bygningen ett felles saltak med én gavl i hver ende. I 1696 ble tilbygget mot nord gjort bombesikkert, og tre bakerovner ble anlagt her. De neste femti årene ble det gjort noen utbedringer, blant annet ytterligere hvelvinger i søndre del av bygget. Midt på 1700-tallet ble det også bygd et sprøytehus i nordenden, til oppbevaring av brannsprøyter (samt et locum, eller utedo). Det nåværende sprøytehuset ble oppført i 1827.

Fra 1880-årene ble hvelvingene mot syd brukt til oppbevaring av kabler til mineforsvaret. En brygge med en kran ble oppført ut mot elva. Blokkhuset over ble brukt som fengsel for garnisonen. På 1920-tallet ble det innredet kornmagasin og slakteri her, mens kjelleren ble brukt til å dyrke sopp. I 1934 ble blokkhuset i syd revet og Christian Vs monogram og årstallet 1691 ble satt opp på sydveggen. Etter at forsvaret trakk seg ut av Gamlebyen i 2002 huser provianthuset nå galleri og keramikkverksted.

Det tømrede provianthus

Det lå også et stort proviantmagasin i kurtinen mellom Prins Georgs og Prins Christians bastion. Dette må ikke forveksles med det grunnmurede provianthus. Det var oppført i 1719 og var ca. 60 meter langt og 11 meter bredt og hadde 18 rom i hver etasje. Det tømrede proviantmagasinet hadde tegltekket saltak med endel arker. Dette proviantmagasinet ble revet i årene 1866-1867. Det var her byen holdt sine gudstjenester før den nye kirken stod klar i 1779.

Galleri

KilderBygninger tilhørende Fredrikstad festning


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.201806° N 10.949484° Ø