Christian de Schouboe

Christian de Schouboe (født 10. februar 1735 i København, død 24. mars 1789 i Bergen) var lagmann i Christiania fra 1765 til 1774 og stiftamtmann i Bergenhus stiftamt samt amtmann i Søndre Bergenhus amt fra 1774 til sin død.

Embetskarriere

Schouboe ble utnevnt til lagmann 15. februar 1765.[1] Han hadde tittel av justisråd fra 1761 og etatsråd fra 1770.

Christian de Schouboe ble student fra Vor Frue Skole i København i 1752 og cand. jur. i 1754, hoffjunker 1755, assessor i Hofretten 13. februar 1756, 1. april 1757 auscultant i Høyesterett 1761, og 2. april 1762 assessor i Høyesterett.

Fra april 1773 til juni 1774 var han kst. stiftamtmann i Akershus stift før han ble stiftamtmann i Bergen og amtmann over Søndre Bergenhus amt ved bestalling 7. juli 1774.[2] Han døde i Bergen i 1789.

Familie

Christian de Schouboe var født 10. februar 1735 i København[3] og døde 24. mars 1789 i Bergen. Han var sønn av assessor i Høyesterett, senere stiftamtmann i Århus stift Oluf Borch de Schouboe (1689–1763) og Ulrikke Antoinette Albertin, d. 1790.

Han giftet seg 17. august 1772 i Christiania med Anna Magdalena Müller, døpt 7. august 1751, d. 13. juni 1785 i Bergen. Hun var datter av major Christian Fredrik Anton Müller, sjef for det i Trondhjem garnisonerende infanterikorps, og Bolette f. Darjes.

To av barnene:[4]

a. Oluf Borch de Schouboe, f. 1777, d.1844. Han var sekretær ved Danske kanselli fra 1801, amtmann i Stavanger amt 1810–1812, stiftamtmann over Kristiansand stift og amtmann over Mandal og Nedenes amter 1812–1815, president ved Kristiansand stiftsoverrett 1812–1815 og senere statsråd i Kirkedepartementet 1836–1844.
b. Ulrik Frederik Anton de Schouboe, f. 1782, d. 1863. Han var kansellist i Danske kanselli 1807–1712, amtmann i Stavanger amt 1812–1814 (etter broren), amtmann i Lister og Mandal amt 1814–1815 og over Nedenes amt 1815–1837. Han var statssekretær 1837–1859.

Æresbevisninger

de Schouboe var ridder av Dannebrog (Hvid ridder) siden 1780.

Referanser

  1. 12. februar hos Arild Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati actuarii 1922-1936, København 1954-1958.
  2. 9. juli hos Arild Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati actuarii 1922-1936, København 1954-1958.
  3. 11. februar hos Arild Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936, Candidati actuarii 1922-1936, København 1954-1958.
  4. Tor Weidling: Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814, Riksarkivaren. Skriftserie 7, Oslo 2000, s. 283f.

Litteratur og kilder


  Christian de Schouboe er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.