Christopher Hornsruds vei (Drammen)

Christopher Hornsruds vei på Kjøsterud i bydel Åssiden i Drammen kommune går nordover fra Rosenkrantzgata nær Drammen travbane. Veien passerer Kjøsterud gård og Åssiden kirkegård, og er ellers tilstøtende til veiene Nedrejordet, Øvrejordet og Hestehagen.

Motiv fra Christopher Hornsruds vei i Drammen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

Opprinnelig gikk veien også i den nåværende veis forlengelse på den andre siden av Rosenkrantzgata til Buskerudveien, men denne delen ble senere gitt navnet Traverveien.

Veien har navn etter statsminister Christopher Hornsrud (1859-1960), som var fra Modum. Hornsrud var en periode redaktør for Drammensavisen Fremtiden.

Kilder