De orientalske ortodokse kirker

Må ikke forveksles med kirkesamfunnene innen ortodoks kristendom

De orientalske ortodokse kirker som er en fellesbetegnelse på de ortodokse kirkene som forkastet læren som ble fremholdt på konsilet i Kalkedon i år 451, og kalles derfor ofte pre-kalkedonske kirker.

Den etiopisk-ortodokse kirke har sin største menighet i Oslo og holder til i tidligere Gamlebyen menighetshus i Alnafetgata 2.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Disse kirkesamfunnene har utgangspunkt i Den koptisk-ortodokse kirke. Den har en menighet i Oslo med rundt 60 medlemmer og leier lokaler i Prestenes kirkeMajorstua. Menigheten får jevnlig besøk av en prest fra Sverige som kommer for å feire liturgi.

Den etiopisk-ortodokse kirke, eg. Den etiopiske ortodokse Tewahedokirken ble erklært autokefal (selvstendig) i 1959 fra den koptisk-ortodokse kirke og ledes nå av en patriark med hovedsete i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Den har sin opprinnelse i Etiopia hvor flertallet av de anslagsvis 40 millioner medlemmene bor.

Kirken har menigheter i både Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse menighetene tilhører Nord- og Vest-Europa bispedømme med sete i London og tilsammen rundt 8000 medlemmer. 1400 av disse medlemmene tilhører menigheten i Oslo, St. Gabriel og hellige Teklehaimanot, som ble grunnlagt i 1995. Etter flere ulike leieforhold kjøpte menigheten i 2018 det tidligere Gamlebyen menighetshus i Alnafetgata 2 i Gamlebyen, og dette er kirkens hovedsete i Norge.

Den eritreisk-ortodokse kirke, eg. Den eritreisk ortodokse Tewahdokirken var tidligere en del av Den etiopisk-ortodokse kirke, men ble erklært autokefal av de andre orientalsk-ortodokse kirkene i 1998 som følge av Eritreas selvstendighet i 1993. Kirken har rundt to millioner medlemmer, de fleste bor i Eritrea, men det er også menigheter flere steder i Norge, blant annet i Oslo, Horten, Kristiansand, Stavanger, Gran, Skien, Bergen, Molde, Volda, Trondhjem, og Bodø. Det er flere prester i landet, men for eksempel presten i Oslo jobber frivillig og har annet lønnsarbeid.

Kilder