Djupdal kraftverk

Djupdal kraftverk i Djupdal sør i Rollag kommune i Numedal er et elvekraftverk (uten eget reguleringsmagasin) i Numedalslågen.

Motiv fra Djupdal kraftverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Vannet er tidligere utnyttet i Mykstufoss kraftverk i samme kommune, samt i kraftverkene i Nore og Uvdal kommune (Nore I, Nore II, Uvdal I og Uvdal II).

Gjennomsnittlig årlig tilsig for kraftverket er 2400 mill. m³. Fallhøyden er 16 meter, som utnyttes i et Kaplan-aggregat med en maksimal ytelse på 14,3 MW. Midlere årsproduksjon er 80 GWh. Ved full produksjon går det 120.000 liter vann i sekundet gjennom turbinen. Etter at vannet er brukt i kraftverket føres det tilbake til Numedalslågen i en 2 km lang avløpstunnel.

Djupdal kraftverk ble satt i drift i 1976. Det eies av Glitre Energi Produksjon AS, et datterselskap av Glitre Energi.

Galleri

Kilder