Eiler Hagerup Gyldenpalm

Eiler Hagerup Gyldenpalm (født 16. august 1740 i Trondheim, død 13. oktober 1817 i Porsgrunn var lagmann i Skien fra 1777 til 1797, og samtidig borgermester i samme by.

Adelsvåpen tildelt Eiler Gyldenpalms far stiftamtmann Hans Hagerup posthumt ved adelspatent 23. februar 1781.


Embetskarriere

Hagerup ble utnevnt til lagmann 18. juni 1777 og satt i embetet til det ble opphevet i 1797. Han var borgermester i Skien i samme tidsrom.

Hagerup ble student i Trondheim i 1757. Den 6. desember 1760 ble han cand. theol. og 13. mai 1762 ex. jur. (bekvem).

Den 7. desember 1770 ble han president og borgermester i Kristiansand. Etter at lagmannsembetet ble opphevet i 1797 fortsatte Hagerup i embetet som borgermester i Skien. Han ble innvilget avskjed den 10. februar 1810. Hagerup flyttet til Porsgrunn der han døde 13. oktober 1817.

Hagerup ble virkelig justisråd 25. juni 1778.

Han ble opptatt i den danske adelsstand med tilnavnet Gyldenpalm 23. februar 1781. Det var opprinnelig faren som hadde fått bevilling til dette adelsnavnet.

Bosted

Hagerup kjøpte i 1777 lensherrens residens ved Kanalen. Gården brant ned samme år. Tomten ble av reguleringsmessige hensyn besluttet ikke å skulle bebygges. Lagtinget ble deretter holdt vekselvis hos glassmester Erichstrup og på Gimsøy kloster hos amtmann Adeler.

I 1790 flyttet Hagerup til Porsgrunn der han kjøpte «Fergegade 1» av kammerherre Severin Løvenskjold. Han overtok samtidig privilegium på ferjedriften mellom «øst- og vestsiden».

Familie

Eiler Hagerup var født 16. august 1740 i Trondheim og døde 13. oktober 1817 i Porsgrunn. Foreldre var Hans Hagerup (1717–1781), stiftamtmann i Kristiansand og hans første hustru Anne Cathrine Hansdatter Sommer (1707–1745). Han fikk adelspatent posthumt i 1781. Også sønnen gjorde bruk av adelsnavnet Gyldenpalm.

Eiler Hagerup ble gift 15.6. 1772 i Arendal med Aasilde Andrea Dedekam, født 3. oktober 1752 i Arendal, død 16. februar 1793 i Skien. Hun var datter av kjøpmann og reder Anders Andersen Dedekam og hans andre hustru Cathrine Elisabeth Dunn.

Barn:

a. Hans, f. 21. mai 1774 i Kristiansand, d. 1827. Sokneprest til Holt og prost i Nedenes.
b. Cathrine Elisabeth, f. 31. mars 1776, d. 18. mars 1828 Porsgrunn; g. 31. januar 1804 m. tollkasserer Jacob Vilhelm Rasch.
c. Anders, f. 4. juni 1777, d. 21. oktober 1832 i Stockholm.
d. Anne Margrete, f. 29. april 1779, d. 6. mai 1846.
e. Eiler, f. 23. februar 1780 på Lagmannsgården, d. 16. mai 1807.
f. Severin Anton, f. 17. august 1782 i Solum, d. 22. mars 1803 i London.
g. Manlius Octavius, f. 10. februar 1783, d. 12. januar 1824.
h. Ellen Aasile, f. 8. desember 1785, d. 1. juli 1850.

Kilder


  Eiler Hagerup Gyldenpalm er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.