Eleonore Constance Bolette Hirsch (1818–1896)

Eleonore Constance Bolette Hirsch (født 15. juli 1818 i Christiania, død 29. juli 1896 samme sted) var verksmester på Christiania tukthus.

Hun var datter av krigsråd Christian Leithauser Hirsch (1789–1868) og hans første kone Amalie Wilhelmine Henriette Johanne Schilling (1791–1829), og var det fjerde av deres ni barn. Faren tilhørte slekta Hirsch, mens mora tilhørte slekta Schilling. På morssida var Eleonore Hirsch kusine av Karl Halfdan Schilling.

Da hun var elleve år gammel døde mora, og faren gifta seg kord tid senere med hennes søster Dorothea Elisabeth Friderica Louise Antoinette Hirsch (1797–1865) – som dermed ble både tante og stemor til Elenore Hirsch.

I folketellingene fra 1865 og 1875 finner vi henne bosatt på tukthuset, der hun var verksmester. I begge tilfeller er navnet skrevet Constance Eleonore Bolette Hirsch. Da hun ble døpt i Akershus slottskirke den 11. juli 1818 var det Eleonore Constantia Thalette som ble skrevet ned av presten.[1] Ser man på oppføringa av gravferden hennes i kirkeboka for Trefoldighet menighet står det der Eleonore Constance Bolette Hirsch,[2] så det virker faktisk som om hun har kalt seg Bolette i stedet for Thalette, og at Constantia har blitt endra til det mer vanlige Constance.

Hun ble gravlagt på Krist kirkegård den 3. august 1896.

Referanser

Litteratur og kilder