Elgå er ei grend på østsida av Femunden i Engerdal kommune i Hedmark. Stedet er kjent som Norges sørligste faste samiske bosetning, og ligger i et reinbeiteidistrikt med beite for sju til åtte tusen dyr. Navnet kommer fra elvenavnet Elgåa, fra dyrenavnet elg og å (elv). Næringslivet inkluderer Båtstø Camping, Femundfisk (Femund Fiskerlag), Femund Lodge (tidl. Femund Fjellstue), Hotell Bryggeloftet, Nærbutikken Elgå og Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt). Elgå kirke ble bygd i 1946. Elgå skole var som tospråklig skole den sørligste sørsamiske skolen fram til den ble nedlagt i 2012.

Femundsmarka nasjonalparksenter har en avdeling på Elgå.
Foto: Olve Utne (2015).

Elgå ligger i Femundsmarka, og det er blant annet en fotturistvei til Svukuriset som starter der. Femundsmarka nasjonalparksenter har en avdeling på Elgå.

På sommeren er det båtforbindelse med Femundsenden og Synnervika. Det er også riksveiforbindelse til Idre i Älvdalens kommun i Sverige.

Galleri

Kilder

  • Elgå i Store norske leksikon.