Femundsmarka

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Femundsmarka er området mellom innsjøen Femunden og østover til grensen mot Sverige. Femundsmarka ligger i Røros kommune i Trøndelag og Engerdal kommune i Innlandet. Området er kjent for sine spesielle landskapsformer, sjøer og vassdrag. Det er et historisk sus over Femundsmarka, med fortellinger om bruken av marka opp gjennom tidene, og om de menneskene som levde her. De eldste avtrykkene vi finner etter menneskelig aktivitet, er spor etter boplasser fra steinalderen og fangstgravsystemer tilbake til vikingetid /middelalder. Utover på 1700-tallet utnyttet Røros Kobberverk skogressursene i marka til å brenne køl for bruk i smelteovnene på Røros, ved Femundshytten og Drevsjø. Foruten kølbotn og spor etter kølbrennerkoier er det spor etter senere tids skogsdrift og tømmerfløting.

I 1971 ble Femundsmarka nasjonalpark opprettet. Formålet med vernet var:

  • å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt skogs- og fjellområde,
  • å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer,
  • å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.

Nasjonalparken ble utvidet i 2003, og er nå 573 kvadratkilometer stor. I dag besøkes Femundsmarka av turister til fots og av kanopadlere.

Kilder og litteratur