Ellingsrud (gård i Oslo)

Ellingsrud er en gård som ligger helt nordøst i Oslo. Gården har gitt navn til området Ellingsrud. Gården er kjent fra middelalderen og var da krongods tilhørende Hovedøya kloster. Navnet er en sammensetning av ordene «Elling» og «rud»; «Elling» er et mannsnavn og sannsynligvis den første som ryddet gården, mens «rud» er et gammelnorsk ord som betyr rydning.

Flyfoto av Ellingsrud gård.

Ellingsrud ble kjøpt av Even Steen i 1785, og han anla tegl- og mølleverk i den nærliggende Ellingsrudelva. Restene av dette kan fremdeles ses på angitte turstier i marka. Gården opplevde en storhetstid i denne perioden. Det kulminerte i at valget av representanter fra Akershus amt til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 fant sted her.

Ellingsrud hadde mange husmannsplasser, blant annet: Nuggerud, Bjørnsdret, Bråten, Mariholtet, Nuggerudengen, Smedbakken, Nettop, Masserud, Solberg, Bilitt og Stensfoss.

På gårdstomten er det funnet en tilhugget flintdolk fra steinalderen.[1] I tillegg er det en gravrøys fra bronsealderen på Ellingsrudåsen.[2] Dette i tillegg til at Ellingsrudelva, som eneste Osloelv, renner nordover, hvilket var svært positivt i gammel norsk folketro, tilsier at det har vært bosetning og aktivitet i området i lang tid.


Koordinater: 59.93171° N 10.92205° ØReferanser