Even Steen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Graven

Even Steen (født i 1752 i Nes i Hallingdal, død i 1807 i Christiania) var kjøpmann i Christiania. I 1785 kjøpte han Ellingsrud gård.

Hans foreldre var sokneprest i Hallingdal, Even Pedersøn Steen (f. 1710 i København , død 1764 i Christiania) og Else Magdalene Adamsdatter Reutz (f. 1705).

Kassemangelsaken 1783

Da zahlkasserer Jacob Juel (1744-1800) var blitt avslørt i kassemangelsaken av 1783, prøvde han å gi skylden på sine to kontorfullmektiger Nicolay Schavenius og Even Steen. Da Schavenius ble frikjent for mistanke i 1784, prøvde Juel - atter ganske forgjeves - å legge ansvaret på Even Steen alene. I et brev fra Bernt Anker og Johan Diderich Fleischer til Kommisjonen av 27. mars 1784 prøvde Anker i følge Geir Johannesen: «(...) å fremstille Steen i et så dårlig lys som mulig. Han kan ha hatt forskjellige grunner til å gjøre det. Anker var en god venn av Juel, og det er mulig at han ville hjelpe Juel ved å mistenkeliggjøre Steen. Det er også mulig at han betraktet Steen som en [yrkesmessig] oppkomling og ville ham til livs av den grunn. Even Steen benyttet nemlig anledningen ved realisasjonen av Juels bo til å kjøpe opp eiendommer og tømmer og etablere seg som trelasthandler. Anklagene som ble rettet mot Steen synes nokså urimelige.»[1]

Even Steen er gravlagt i uvigslet jord på gården Ellingsrud.

Fotnote

  1. Johannesen: 107-111

Litteratur

  • Johannesen, Geir: At dele med Kongen. Zahlkasserer Jacob Juels kassemangelsak 1783. Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1978.