Nesbyen kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nesbyen kommune
0616 Nes kommune.png
Basisdata
Historisk(e) navn Nes (1838–2019)
Kommunenummer 3322
Fylke Buskerud
Kommunesenter Nesbyen
Areal 0  km²
Areal land 0  km²
Areal vann 0  km²
Folketall ukjent kode (2023)
Grunnlagt 1838
Fradeling(er) 41,12 % i 1905 til nyopprettede Flå kommune
Målform Bokmål
Nettside Nettside

Nesbyen kommune er en kommune i Buskerud fylke. Den het fra opprettelsen i 1838 til 2019 Nes kommune, og omtales ofte som Nes i Hallingdal. Kommunen grenser i nord mot Gol, i øst til Sør-Aurdal, i sørøst til Flå, i sørvest til Nore og Uvdal, og i vest til Ål. Administrasjonssenteret er Nesbyen, som kommunen tok navn etter da den ble en del av Viken fylke i forbindelse med kommune- og regionreformen 2014-2018. Navnet ble beholdt etter oppløsingen av storfylket.

Det meste av befolkninga bor i hoveddalføret. Nesbyen er eneste tettsted, med rett i underkant av 2200 innbyggere (2014), det vil si rundt to tredjedeler av kommunens folketall. Rukkedalen har også en del bosetning, og langs Eggedalsvegen sør for Bromma finner man noe mer spredt bosetning.

Næringsveier

«Parti fra Næs i Hallingdal».

Offentlig administrasjon og tjenesteyting står er den største sektoren i kommunen. Varehandel og turistnæringer er også viktige, med rundt nitten prosent av de sysselsatte (2013). Industrien har rundt tretten prosent, hvilket gjør Nes til den kommunen ved siden av Gol som har størst industrisektor i Hallingdal.

Primærnæringene sysselsetter bare rundt fem prosent av befolkninga, og 96 prosent av landbruksarealet er slåtteng og beitemark. Rundt fire prosent er åker og hage, så husdyrbruk står altså for det meste av landbruket i Nes. Gjennomsnittlig bruksstørrelse er den minste i Buskerud-kommunene. Det er også en god del skogbruk, med produksjon på drøyt 40 000 kubikkmeter i året (2012).

32 prosent av de yrkesaktive har jobb utafor kommunen. Av disse jobber to tredjedeler i Hallingdal, og nær halvparten i Gol.

Nes har fylkets største kraftproduksjon. Gjennomsnittlig årsproduksjon er på hele 1520 gigawattimer, fordelt på fire kraftverk. Det største, som også er Buskeruds største, er Nes kraftverk som er sprengt inn i fjellet nord for Nesbyen. Der produseres strøm fra et fall på 285 meter som går i en 31,5 km lang tunnel fra Ål.

Administrasjon

Nes kirke, oppført 1862. Den erstatta i si tid ei stavkirke som stod ca. 500 meter lenger nordvest.

Kommunen ble oppretta i 1838 ut fra Nes prestegjeld. Eneste endring i kommunegrensene var utskillinga av Flå kommune i 1905, noe som nesten halverte kommunens størrelse.

Kommunen ligger nå i Sør-Øst politidistrikt, og var fram til 1. januar 2016 i Nordre Buskerud politidistrikt. Hallingdal tingrett har sete i Nesbyen, og ligger under Borgarting lagmannsrett.

Nes er med i Hallingdal regionråd sammen med kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Ål.

Den norske kirke har soknet Nes sokn, som dekker hele kommunen. Nes kirke ligger i Nesbyen. Prestegjeldet omfatta også Flå sokn, også etter delinga av kommunen. Soknet tilhører Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme. I Den katolske kirkes struktur tilhører hele kommune St. Teresia menighet, med kirke på Hønefoss.

Geografi

Hallingdalselve renner gjennom kommunen. Den faller bare omkring femti meter på det rundt tre milene. I den søndre delen, ved Bromma, dannes en innsjø. Sør for Bromma har dalen bratte sider, mens den lenger opp er nokså bred. Flere sidedaler går ned til hoveddalen, med Rukkedalen som den mest markante. I sørvest er det kupert terreng, og der finner man Hallingnatten som med topp på 1314 meter over havet er kommunens høyeste punkt.

Gardnos meteorittkrater ligger på vestsida av Hallingdal. Krateret, som har en diameter på rundt fem kilometer, ble danna da en meteoritt slo ned der for omkring 650 millioner år siden. Gardnos meteorittpark er etablert, og har tilbud til turister som vil se dette fenomenet.

Nesbyen har varmerekorden i Norge, med 35,6 grader som ble målt den 20. juni 1970

Litteratur og kilder

«Banken» (Nes Prestegjelds Sparebank?).
Foto: Narve Skarpmoen

Se også


Koordinater: 60.56797992° N 9.10164146° Ø