Skolehistorie for Nes (Buskerud)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I skolehistorien for Nes behandles bare hovedsognet Nes' historie og senere Nes kommune/prestegjeld. Frem til 1836 hørte Gol med Hemsedal til Nes prestegjeld. Flå sogn ble utskilt fra Nes i 1905. I 1773 var det i følge sogneprestens redegjørelse til biskopen 2 omgangsskolelærere eller «skolemestre» i Nes hovedsogn, 2 i Gol, 2 i Hemsedal, og 1 i Flå. Lite ble trolig endret inntil 1807 da det ble avholdt flere ekstraordinære skolekommisjoner med amtmann grev Wedel Jarlsberg til stede. Man ble da enige om å ansette en ny lærer for Nes, med opsjon på flere når ressursene strakk til. Det ble blant annet også bestemt å innføre ny rodeinndeling. Det ble også vedtatt å etablere fast skole på Nesbyen, som ble startet allerede i 1808 og ble en av de første faste skolene i landet. Almuen var imot dette på grunn av skattebyrden. Den varige fastskolen ble imidlertid startet på Nes tingstue i 1826. I 1821 vet vi at det var 3 lærere i Nes hovedsogn. I 1841 ble det vedtatt å oppføre kirkesangerbolig med skolelokaler for den faste skole på det gamle kornmagasinets tomt. Dette ble det første dedikerte skolehus i Nes. Fra 1860 ble alle skolene faste, det vil si at det var slutt for omgangsskolen som gikk fra gård til gård. I de første årene holdt de faste skolene til i leide lokaler, men etterhvert ble det reist faste bygg som skulle være skolehus. Fra 1876 hadde alle skolekretsene egne skolestuer. Fra 1871 hadde Nes prestegjeld (inkludert Flå) 10 lærere. Fra 1905 hadde Nes alene 10 lærere. Skolehusene ble reparerte i 1892. I 1923 ble det innført obligatoriske avgangsprøver i norsk og regning.

Rodeinndeling fra 1848

Det første distriktet skulle ha 12 uker skoletid, og distrikt 2-5 skulle ha 24 uker.

 • 1. distrikt: rode 1, Skjong med Bæken; rode 2, Garnås, Svenkerud og Smedsgard.
 • 2. distrikt: rode 1, Nes—Breiakleiven (på begge sider av elven); rode 2, Toen, Gullingsrud og Lavviken.
 • 3. distrikt: rode 1, Storeli og Bentehaugen m.fl.; rode 2, Nordhagen—Kåtarud.
 • 4. distrikt: rode 1, Børtnesødegården; rode 2, Sævre—Berg.
 • 5. distrikt: rode 1, Espesæt (8 uker); rode 2, Eidal (9 uker); rode 3, Rukke (7 uker).
 • 6. Nes faste skole.

Distriktsinndeling fra 1860

 • 1. Nesflaten
 • 2. Svenkerud
 • 3. Rukkedalen
 • 4. Lifjerdingen
 • 5. Børtnes og Børtnesødegårdene
 • 6. Sævre

Fra 1861 ble distrikt 4 og 5 slått sammen på det viset at de fikk felles lærer.

Skolestuer

Dokken skole.
 • Dokken bygd 1869. Nytt bygg 1912.
 • Sævre bygd 1872. Nytt bygg 1928.
 • Lie fra 1874. Nytt skolehus tatt i bruk i 1947. Elevene ble overført til sentralskolen på Nesbyen på 1960-tallet.
 • Eidal fra 1875. I 1915 ble Eidal krets delt i to: Eidal og Espeset. I 1916 ble Eidal utvidet. Elevene fra Syversrud ble overført til skolen fra 1945. Nytt skolehus i 1952. I 1954 ble Eidal og Syversrud èn skolekrets. Fra 1960 ble skolen slått sammen med Espeset til Rukkedalen skole.
 • Ålton fra 1876. Ny lærerbolig 1918.
 • Skåterudmoen innkjøpt 1861. Nytt hus 1875. (Ny lærerbolig 1882). Ble nedlagt i 1933. Elevene ble overført til Nesbyen.
 • Nordhagen innkjøpt 1864. Nytt hus i 1879. Lærerbolig bygd 1925.
 • Syversrud fra 1881. Nytt hus i 1913. I 1945 ble elevene flyttet til Eidal. Fra 1954 slått sammen med Eidal som èn krets.
 • Nesbyen (Klokkergården i 1842). Nytt skolehus 1898. Nytt skolehus 1929. Ny sentralisert skole på 1960-tallet.
 • Espeset etter 1915. Det gamle skolehuset på Syversrud ble flyttet hit. Fra 1960 slått sammen med Eidal til Rukkedalen skole.
 • Rukkedalen Espeset og Eidal ble i 1960 slått sammen til Rukkedalen skole.

Annen undervisning

Fra 1875 skal det ha vært avholdt aftenskolekurs i Nes. Fra 1887 ble det holdt håndarbeidsskole for gutter. I en periode holdt Nes middelskole til på Nesbyen. Dette var en privatskole uten eksamensrett. En annen skole var Frøken Anna Mogstads husflidsskole for piker. Hallingdal amtsskole ble opprettet i 1876, opprinnelig for Hallingdal og Numedal, fra 1881 bare for Hallingdal. Fra 1913 var denne skolen fast på Nesbyen. Fra 1907 ble Hallingdal arbeidsskole opprettet. Denne skolen vekslet på å være i ei ulike hallingdalskommunene.

Skoler i nyere tid

 • Realskolen på Nesbyen fra 1940-1960-tallet. Undervisning om vinteren.
 • Framhaldsskole fra 1947 i 2. etage i Nesbyen folkeskole. Fra 1956 flyttet til Menighetshuset. Til slutt overtok man huset til den gamle folkeskolen på Nesbyen. 9-årig grunnskole fra 1960-tallet.
 • Grunnskolen vedtatt sentralisert på Nesbyen i 1960. Ny barneskole ble tatt i bruk i 1963. Vedtatt i 1964 å bygge ungdomsskole samme sted. Ungdomsskolen for Nes og Flå ble tatt i bruk i 1967. I dag har Flå egen barne- og undomsskole. Fortsatt i 1967 hadde Dokken med 7 elever og Rukkedalen med 27 elever egen barneskole.
 • Hallingdal husmorskole (fylkeskommunal) flyttet til Nesbyen i 1968. Skolen het tidligere Lien husmorskole. Fra skoleåret 1983/1984 skiftet skolen navn til Nesbyen videregående skole.
 • Nesbyen videregående skole (fylkeskommunal) var i drift på Nesbyen til skoleårets slutt i 1999.

Grunnskolen i dag

 • Nes barneskole er kommunens eneste barneskole og ligger i Nesbyen sentrum. Skolen har 1.-7. klasse med to parallellklasser på hvert trinn. Skolen er delt i to avdelinger: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. Hver avdeling har sin egen avdelingsleder. Skolen tilbyr også SFO.
 • Rukkedalen friskole (privat) er en barneskole med 1.-7. trinn som ble grunnlagt i 2006 i Rukkedalen. Den hadde i skoleåret 2014/2015 36 elever.
 • Nes ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum med Nes barneskole som nærmeste nabo.

Arkiv

Eldre og avsluttet arkiv etter de kommunale og fylkeskommunale skolene i Nes er deponert til Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS.

Kilder

 • Langslet, Ola: Nes herred i Hallingdal. Av en fjeldbygds utviklingshistorie væsentlig de 100 sidste aar. Historie og topografi, Utg. efter kommunens foranstaltning 1914, 120-130.
 • Rønningen, John: Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal, bind I, Nes kommune 1981-92, 171-175, 368-378, 572-575.
 • Rønningen, John: Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal, bind II, Nes kommune 1981-92, 91-93, 110-114, 148-158.
 • "Skole og barnehage" (Nes kommunes nettside), http://www.nes-bu.kommune.no/#tab2 lastet ned 29.11.2015.