Examen philosophicum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Morgenbladet 8. desember 1823; bekjentgjøring om examen philosophicum høstsemestret 1823 ved universitetet i Christiania.

Examen philosophicum (ex. phil.) er en forberedende eksamen ved universiteter og noen høyskoler. Som navnet antyder handler det om filosofi, herunder temaer som kunnskap, sannhet, virkelighet, vitenskap, etikk og logikk. Gjennom ex. phil. skal studentene forberedes på studenttilværelsen blant annet ved at man lærer å tenke kritisk.

Københavns Universitet innførte examen philosophicum allerede i 1675. Dette var den gang det eneste universitetet i Danmark-Norge. Da Det Kgl. Frederiks Universitet, nå Universitetet i Oslo, ble oppretta i 1811 ble ordninga innført der også. I Danmark ble den avskaffa i 1971, men i Norge har man fortsatt med det.

Opprinnelig var studiet på to eller tre semestre, mens det i dag teller for et tredjedels semester. Det kombineres nå gjerne med examen facultatum, en forberedende eksamen knytta til det fakultetet man skal studere ved og dermed til den fagkretsen man skal fordype seg i. Det har også ved mange studier blitt mulig å ta ex. phil. senere i studiet i stedet for å starte med det.

Det var fra starten av flere fag inne i examen philosophicum. Man måtte avlegge eksamen i filosofi, matematikk, astronomi, naturfag, latin, gresk, historie. De som skulle studere teologi måtte også ta hebraisk. I og med at teologi lenge var eneste fag som hadde embetseksamen studerte svært mange dette, uansett hva de hadde tenkt til å fokusere på senere. I 1845 kutta man ut latin, gresk og historie, og naturfag ble delt i fysikk og kjemi. I 1875 ble så filosofi det eneste faget i ex. phil.

Faget har i Norge hatt flere navn. Det ble innført som examen philosophicum i 1811, men fra 1812 til 1903 het det formelt anneneksamen - førsteeksamen var examen artium. Men som man ser av avisklippet oppe til høyre ble betegnelsen examen philisoficum fortsatt brukt i 1823, så i praksis gikk navnene om hverandre. I 1903 skifta det så navn til forberedende prøve i filosofi. I 1967 gikk man tilbake til examen philosophicum, men fortsatt omtales faget ofte bare som forberedende.

Omfanget av ex. phil. har blitt redusert flere ganger. I 1960-årene var også logikk og psykologi med. Disse fagene hadde egne bøker og egne forelesere. Vektingen var da som for et helt semester, og en del studenter valgte å lese andre fag i tillegg. Vektingen er nå gått ned til dagens 10 studiepoeng (7,5 poeng på NTNU), dvs. en tredjedel av et semester (i tillegg kommer ofte ex.fac. på 10 studiepoeng).


Kilder