Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797

Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 er et prosjekt basert på boka ved samme navn, skrevet av Hans Eyvind Næss og utgitt av Riksarkivet i 2014. Det kartlegger alle kjente lagmenn i Norge i perioden gjennom lister og biografier. Biografiene er i hovedsak materiale som ikke kom med i boka. I tillegg omfatter prosjektet lister over tidligere lagmenn som er nevnt i kildene, og i noen få tilfeller biografier over disse.

Omslaget til Hans Eyvind Næss' bok Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet, 2014). Brukt med tillatelse.

I samarbeid med Riksarkivet er disse biografiene og listene lagt ut på Lokalhistoriewiki. Artiklene kan redigeres videre av wikiens brukere.

Lagmannslister

Den viktigste inngangsporten til lagmannsbiografiene er listene over lagmenn:

Eksterne lenker