Lagmenn i Trondheim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over lagmenn i Trondheim.

Lagmenn før 1607

 • Gunnar Grjonbak, nevnt 1223.
 • Eilif, nevnt 1297.
 • Sigurd Jonsson, nevnt 1310.
 • Kolbjørn Jonson, nevnt 1325.
 • Olaf Hermandsen, nevnt 1339.
 • Bjørn Thoresen, nevnt 1339.
 • Henrich Jørgenson, nevnt 1425.
 • Jon Niklason, nevnt 1450, 1453.
 • Eirik Amundsen, nevnt 1459, 1480, 1497.
 • Jon Nielsen, nevnt 1472.
 • Olaf Vigfastesen (Vidfarson, Viktafsen), nevnt 1520, 1522, 1529, 1533.
 • Olaf Mogensen, nevnt 1538?–1551.
 • Søfren Pederssøn, nevnt 1551–1565.
 • Jørgen Pedersen Staur, 1565–1589.

Lagmenn 1607–1797

Viselagmenn er tatt med i lista, med et innrykk.

Lagmannsembetet under svenskekrigen 1658–1659

Under svenskenes okkupasjon av Trondheim i 1658 ble Georg Stiernhielm (Lilje) tilsatt som lagmann av kong Karl Gustav. Nicolaus Paulsen dro til Gøteborg for å få svenskekongen til å gi ham lagmannsembetet tilbake. Det lyktes ikke. Etter fredsslutningen ble det satt i gang undersøkelser om Paulsens atferd fordi han «ikke saaledes imod os eller vore betjente skal ha anstillet som en mand af hans condition billigen burde».[1] Han ser ikke ut til å være blitt satt under tiltale, men kongen hadde allerede utnevnt ny lagmann. Paulsen ble utnevnt til landkommissær.[2] Paulsen var fra 1670 assessor i rentekammeret.

Iver Jensen Bandsbild ble utnevnt til lagmann den 21. november 1658 under forutsetning av at lagstolen falt tilbake under danskekongen etter at krigen var over.[3] Bandsbild var tidligere fogd på Nordmøre. Etter fredsslutningen ble bestallingen tilbakekalt og neste lagmann ble utnevnt.[4] Bandsbild har derfor ikke fungert i embetet.

Referanser

 1. Gunnar Nissen: Frostatings lagmannsembete og lagmenn inntil 1797, Trondheim 1956, s. 86, sitert fra brev av 20. mars 1659 i Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 245.
 2. Se Overhoffrettsdomar, bd. 1, sak 1668:5, 1670:3 og 1671:42.
 3. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 222.
 4. Norske Rigs-Registranter, bd. XII, s. 258.

Kilder

Gunnar Nissen: Frostatings lagmannsembete og lagmenn inntil 1797, Trondheim 1956, og Terje Bratsberg, biografisk artikkel i Norsk biografisk leksikon og nettutgave i Store norske leksikon. Hos Nissen finnes biografiske omtaler av alle lagmennene i Trondheim. Mange av opplysningene her er hentet fra Nissens bok. Oversikt over de eldste lagmennene finnes også hos Gustav Heber: Våre lagmenn 1660-1797, Oslo 1953, stensil.


Fiat-justitia medium.jpg Lagmenn i Trondheim er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.