Hans Jensen Collin

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Jensen Collin (født 1682, død 1742 i Trondheim) var borgermester, magistratspresident og lagmann i Trondheim. Han fikk tittel som justisråd.

Embetskarriere

Hans Jensen Collin studerte ved flere utenlandske universiteter, blant annet i Leiden. Sin første embetsstilling fikk han i 1707 da han ble borgermester i Kristiansand. Han var magistratspresident i Trondheim allerede i 1710. Vi vet med sikkerhet at han var her i 1718 da han oppbevarte en bok i videnskapsselskapets bibliotek. Han ble lagmann i Trondheim etter sin stefar fra 1736 til sin død i 1742. Han fikk tittel som justisråd.

Økonomi.

Collin hadde omfattende næringslivsengasjementer og overtok etter faren og stefaren både Rotvoll-gårdene og Leangen. En tid eide han Grong kirke.[1]

Familie

Collin ble født i 1682 som sønn av Jens Hansen Collin i Kolding i Jylland og Karen Olsdatter Tønder. Hun ble som enke gift med Abraham Pedersen Dreyer. Collin var altså stesønn til forrige lagmann. Jens Hansen var født 1651 i Kolding, Danmark og døde 8. mars 1708 i Trondheim. Han var gift med Karen Olsdatter Tønder, f. 1661, d. 1735, datter av sokneprest i Vår Frue kirke Ole Christophersen Tønder og Maren Jørgensdatter Schelderup. Ole Tønders bror, Peder Christoffersen Tønder var viselagmann i 167 En av Jens Hansens døtre var Maren Jensdatter Collin, f. 1681, d. 1755 som ble gift med Jochum Lorentzen Angell, f. 1674, d. 1726, sokneprest på Røros. Han var sønn av kjøpmann Lorentz Mortensen Angell og Abel Jespersdatter. Hans halvbror, Peter Lorentzen Angell, f. 1666, sønn av Lorentz Mortensen og Margrethe Hansdatter Puls, var viselagmann i Nordlandene 1704–1725 og lagmann 1725–1726.

Jens Hansen Collin kom til Trondheim i tjeneste hos magistratspresident Lorentz Frantsen. Frantsens kone Folchen Fremersdatter var først gift med Niels Lindschow som forpaktet lensherren Preben von Ahnens store jordegods. Hun giftet hun seg for 3. gang med kommissær, senere viselagmann og amtmann Peder Christophersen Tønder.

Jens Hansen hadde i sine senere år arbeidet for Peder Tønder, som var svoger til Jens Hansens kone, se ovf.[2] Jens Hansen ble medlem av flere kongelige kommisjoner. Han ble assessor ved Bergamtet og drev frem omfattende forretninger særlig knyttet til kobberverkene.

Hans Jensen Collin giftet seg 1. gang i 1710 med Sofie Amalie Krog, f. 9. mai 1686, d. 15. oktober 1735, datter av biskop i Trondheim 1689–1731 Peder Nielsen Krog, f. i Århus 1654, d. i Trondheim 24. mai 1731 og Anna Dorthea Bremer, f. 1659, d. 1746, datter av Jørgen Bremer og hans hustru Christina. Peder Krog var sønn av rektor i Århus Niels Krog og Cecilia Margrethe Pedersdtr. Blichfeldt, f. ca. 1625. Hun var søster til Maren Pedersdatter Blichfeldt, f. ca. 1625, mor til lagmann på Opplandene Peder Christensen Blichfeldt, f. ca. 1650.

Krogs sønn Christian Pedersen Krog (1682–1754) var magistratspresident i Trondheim og gift med Ingeborg Maria de Knagenhielm. Hun var datter av Hans Knagenhielm (1696–1741) og sønnedatter av lagmann i Bergen Niels Tygesen Knagenhielm (1661–1737).

Niels Krogs sønn Nils Pedersen Krog (1683–1738) var rektor ved katedralskolen i Trondheim. Han var gift 1. med Margrethe Tyrholm, datter av Christen Justsen Tyrholm og Catharina Johansdatter, og 2. med Margrethe Albrigtsdatter Angell (1693–1736), datter av Albrigt Lorentzen Angell (1661–1701), bror av lagmann i Nordlandene Peter Lorentzen Angell og halvbror av Jochum Lorentzen Angell, se ovf.

Niels Krogs og Margrethe Angells datter Anna Dorothea ble gift med lagmann Thomas Bredal i Nordlandene.

Hans Collin og Sofie Amalie Krog hadde sønnen Niels Krog Collin, f. 1718. Han studerte i København og ble i 1737 sekretær i Danske kanselli. Han ble viseborgermester i Trondheim i 1746. I 1755 ble han medlem av en kongelig kommisjon som vurderte rydding i statsallmenningene. I 1760 ble han amtmann i Romsdals amt. Niels Collin ble i 1761 g.m. Fennichen Hønne, datter av fogd på Nordmøre Henrik Hønne. Fennichen Hønne var da var enke etter Bernt Møllmann, se nedfor.[3]

Hans Collin giftet seg 2. gang 20. juli 1736 med Marie Christine Hornemann, f. 5. februar 1719, d. 1776, datter av Hans Henriksen Horneman (1688–1764) og Mette Christine Bonsach (1691–1773). De hadde bl.a. sønnen Fredrich Collin (1740–1802) som var generalauditør. Han giftet seg i 1774 med Bernhardine Mølmann, datter av kjøpmann Bernt Mølmann og Fennichen Hønne. Hun var niese av lagmann Hans Ulrich Mølmann.

En ættling av kjøpmann Hans Hornemann, Henrik Hornemann, overtok i 1765 det trepaleet i Trondheim som fikk navnet Hornemannnsgården.

Bosted

Etter 1710 bodde Hans Collin i Trondheim.

Referanser

  1. Olaus Schmidt: «Asessor Jens Hansen Collin», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. XVI, Oslo 1958, s. 232.
  2. Olaus Schmidt: «Asessor Jens Hansen Collin», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. XVI, Oslo 1958, s. 226f.
  3. Olaus Schmidt: «Asessor Jens Hansen Collin», i Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. XVI, Oslo 1958, s. 234f.


Fiat-justitia medium.jpg Hans Jensen Collin er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.