Florø kommune

Florø kommune i Sogn og Fjordane vart utskild frå Kinn kommune i 1860, og fekk status som ladestad. Området svara til den dåverande hamnestaden Florø.

Utsikt over Florø i 1960.

I 1964 vart Florø, Kinn, Eikefjord, Bru med unntak av områda sør for Førdefjorden og nokre mindre delar av Bremanger og Vevring slått saman til nye Flora kommune.

Litteratur