Fredrik Langes gate 2

Fredrik Langes gate 2 i Tromsø var ei kompakt, høy brygge som måtte vike plass da kommunen startet utbygging av kaiene på 1950-tallet. Eiendommen var opprinnelig del av matr.nr. 375 som omfattet gammelmoloen og Fr. Langes gate 1 og 2.

I 2017 var Rica skiftet ut med Scandic.
Foto: Einar Dahl 2017
Brygga Fr. Langes gate 2, med nr 4c til venstre, få år før de rives.
Rica ishavshotell sett fra sjøsiden. 2012.
Foto: Stein Olsen

Holmboe & Søn

M.W. Holmboe & Søn kjøpte brygga fra Joachim Giævers bo i 1884. Holmboe var et av byens store handelshus, med hovedbase i Fr. Langes gate 12. I 1916 ble den solgt til J. Jervell & Co. Dette var et Ålesundfirma som hadde etablert seg med en avdeling i Sjøgata 25 i 1917, der de kjøpte selskinn og selolje.

I 1924 kjøpte kommunen brygga. De hadde planlagt å bygge ny kai fra Prostneset til Fløttmannskaia, og da ville brygga bli berørt. Brygga var eid av Tromsø Havnevesen i 1932 og 1946.

Fjørtoft

Fiskeeksportør Karl K. Fjørtoft begynte å kjøpe flyndre i 1927 med kontor hos Hilbert Johannessen i Fiskergata 1, men leide seg snart pakkhus her og etablerte Karl Fjørtoft A/S i 1928. Fjørtoft var en meget dyktig og markant mann innenfor bransjen og ivret sterkt for tiltak for å bedre kvaliteten i fiskeindustrien. Han var her i hvert fall fram til krigen.

I 1940 holdt også L(othar) Kjær, fiskeproduksjon og eksport, til her.

Karl K. Fjørtoft A/S, fiskeprodusent, ferskfiskeksport, spesialitet: flyndre, kveite, laks, (1946).

Etter krigen, i begynnelsen av 1950-årene, ble kaiene endelig bygd ut og Fredrik Langes gate 2 ble revet. (1954?)

Tromsø Bilspedisjon A/S, og Olsens transport, fryse- og langtransport, begge drevet av Kaare M. Olsen, hadde adresse her midt på 1960-tallet. De hadde tilhold i ei brakke der den gamle brygga hadde stått

I dag er det Rica Ishavshotell som troner på denne adressen. Hotellet åpnet i 1995, og ligger omtrent der den gamle fløttmannskaia lå i gamle dager.

Fr. Langes gate 2b

Måle- og kartforretning holdt 3. sept. 1956 hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Kaigata 7, tinglyst 24. okt. 1956.

Skjøte fra Tromsø kommune til Statens Tollvesen v/Finans- og Tolldepartementet, i 1956.

Skjøte fra Finans- og Toldepartementet til Tromsø kommune, i 1969.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968. (Bygger på ligningen for 1966).
 • Telefonkatalogen 1995.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.