Fredrik Langes gate 22

Fredrik Langes gate 22 i Tromsø er først og fremst kjent for Chr. Hansens fotoforretning. Det gamle bygget ble revet i 2011. Nybygget ble åpnet i desember 2012. - Gammelt matr.nr. 27.

Det er ikke mye som minner om Chr. Hansens fotoatelier i dagens Fr. Langes gate 22.
Foto: Einar Dahl (2018).
Fotograf Chr. Hansens gård i 1905.
Foto: Chr. Hansen (1905).
Selvportrett av fotograf Hansen.
Foto: Johan Chr. Hansen (ca. 1930).

Skreddere

Målebrev til Jens Torstensen, datert 25. jan. 1833, tinglyst 23. aug. 1841.

Skjøte fra David Abrahamsen Sandvig, som var gift med Jens Torstensens enke, til snekker Ove Myhre, 1857.

Skjøte fra Ove Myhre til skredder Ole Gundersen, 1861.

I 1865 og 1875 bodde skredder Ole Gundersen, skomaker Gulbrand Sannem og bryggmann Thomas Wilumsen m/familier her.

I 1885: Skredder Ole Gundersen med kona Berntine, fosterdatter Sofie Sannem og tjenestepike Hanna Heggelund, læredreng Gjerdt Martinusen, bokholder (i sparebanken) A.L. Schmidt med kona Stine, tre barn og tjenestepike Anni Knudsdatter, tollkontorist Chr. Schmidt, Eva Degermark, bryggemann (hos Johan Hansen & Søn) Thomas Chr. Willumsen med kona Olene, motedame Hilda Willumsen og skoleelevene Anton og Thoralf Willumsen.

I 1891: Thomas Kristian Willumsen med kona Olene og tre barn, A.L.Schmidt med kona Stine og tre barn.

Johan Tøgersen drev skredderforretning på 1890-tallet med bolig i Vestregt. 20. Han fortsatte helt fram til omkr. 1940.

Vaskerkone Marie Jørgensen, tannlege Dina Borge, fabrikkmester på notfabrikk Martin Mathisen, Laura Johannesen m/syforretning og fiskeoppkjøper S.K. Gundersen bodde her i 1900.

Skjøte fra Paul Figenschou, på vegne av Ole Gundersen, til fotograf Chr. Hansen, 1902.

Fotograf Chr. Hansen

Fotograf Johan Chr. Hansen (1863-1935) fra Tromsø hadde etablert seg i Vestregate 45 i 1897. Tidlig på 1900-tallet kjøpte han dette huset. Hansen foretok flere studiereiser og var ikke lite av en kunstner, med skarpt blikk for personer og motiver. Samme år som han døde, i 1935, opprettet hans firma en lyskopierings-anstalt, den første i Nord-Norge. Forretningen ble drevet videre av datteren Signe og Gunnar Følstad; fotografisk atelier, fotoartikler, lyskopiering. Forretningen fortsatte gjennom hele resten av 1900-tallet.

I 1916 bodde fotograf Hansen her med en familie full av kvinner: konen Elisabeth Margrethe, telegrafistinde Elisabeth, syerske Ida Sofie, Karen Petra, Magdalena Johanne, Nikoline Marcelie samt enken Synøve Marie Hansen.

Andre beboere av huset har vært: enken Marie Johanna og typograf Kristian Fredrik Hauan, (1910/16), ekspeditrice Astrid Pedersen og kontorist Rolf Strømme i 1916.

Ella Andresen hadde kolonialforretning her i 1932 og 1940.

Chr. Hansen, fotografisk atelier, amatøravdeling, lyskopieringsanstalt, (Signe Følstad og ing. Gunnar Følstad), Ella Andresen, kolonialforretning, telegrafdame Karen Hansen, (1946).

Lærerinne Nina Hansen (1940/66), Elisabeth Hansen (1940/57).

Skjøte fra Randi Nilsen til Elisabeth Hansen på en parsell som ble fraskilt Storgata 66, i 1947.

Skjøte fra Elisabeth Hansen til sine barn; Magdalene Lund, Elisabeth Sjølie, Ninna, Karen og Helge Hansen og Signe Følstad, i 1956. - Skjøte fra søsknene til Signe Følstad i 1956.

Signe Følstad

Forretningen ble drevet videre av datteren Signe og Gunnar Følstad; fotografisk atelier, fotoartikler, lyskopiering.

Telegrafeksp. Karen Hansen, (1957/66). Lærerinne Ninna Hansen, (1961).

Ing. Gunnar Følstad, Knut og Liv Følstad, (1972).

Skjøte fra Signe Følstad til Fredrik Langes gate 22 A/S, i 1973.

Til slutt led bedriften samme skjebne som andre fotobutikker: Den digitale revolusjonen rev eksistensgrunnlaget vekk.

Revet i 2011, erstattet med nybygg som åpnet i des. 2012, med bl.a. DnB som leietaker.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.