Fruen 1
Egennavn: Fruen 1
Båttype Putt/flatbunnet båt med forstevn og akterspeil
Antall årepar 2
Båtbygger: Vabo i Herøysundet
Framdriftsmidler: Årer,seil og påhengsmotor.
Lagstilhørighet: Bragdøya kystlag
Nåværende eier: Jan C. Rosenlund


HISTORIE

Herøyputt. Ble blant annet brukt av fru Elisabeth Gundersen i Karensvika i Herøysundet når hun skulle på vaskejobb på butikken på Tømmerstø, derav navnet.

Fruen” skulle brennes, men ble overtatt av skoleklassen til Elisabeth Gundersens sønnedatter Vibeke Gundersen på Vardåsen skole. Klassestyreren hennes var Jan C. Rosenlund. Klassen brukte båten til utedager ved sjøen. Da klassen sluttet på Vardåsen, overtok Jan C. R. båten, og satte den på Bragdøya til reparasjon og ny bruk – depotbåt, trekkferge til Langøya eller Kyresundsbåt.

På bildet ligger den bak småbåtbua i påvente av at noen skal ta seg av den.

Fruen-1 ble destruert i 2002(?) Se også Fruen-2

BESKRIVELSE