Gårdklasser

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 15. apr. 2024 kl. 09:25 av Cnyborg (samtale | bidrag) (Ny side: '''Gårdklasser''' var en eldre ordning for å dele inn gårdsbruk i forskjellige skatteklasser. Man tok utgangspunkt i fullgårder som betalte full skatt, og delte så inn i lavere klasser ut fra dette: * Helgård: Betalte full skatt. * Fullgård: Det samme som helgård, betalte full skatt. * Halvgård: Betalte halv skatt. * Kvartgård: Betalte kvart skatt. * Ødegård: Gård som ble forlatt, for eksempel under svartedauden. Dersom den ble tatt i bruk igjen betalte de…)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Gårdklasser var en eldre ordning for å dele inn gårdsbruk i forskjellige skatteklasser. Man tok utgangspunkt i fullgårder som betalte full skatt, og delte så inn i lavere klasser ut fra dette:

  • Helgård: Betalte full skatt.
  • Fullgård: Det samme som helgård, betalte full skatt.
  • Halvgård: Betalte halv skatt.
  • Kvartgård: Betalte kvart skatt.
  • Ødegård: Gård som ble forlatt, for eksempel under svartedauden. Dersom den ble tatt i bruk igjen betalte den ingen eller lav skatt.
  • Åttendedelsgård: Betalte en åttendedel av full skatt. Særlig små ødegårder ble plassert i denne klassen, og kunne da bli kalt halvødegårder.
  • Rydningsplass: Betalte en åttendedel av full skatt, som en åttendedelsgård.
  • Underbruk: Bruk som ble drevet sammen med en annen gård og dermed unngikk skatt. Ble fra 1685 ilagt dobbel skatt for å få avvikla ordninga.

Ordninga går trolig tilbake til vissøren, en skatt som ble innført i Opplanda av Håkon V Magnusson omkring år 1300. Det ble der skilt mellom fullbønder og einvirker. På 1500-tallet begynte man å omtale disse som full- og halvgårder i jordebøkene. En tilsvarende inndeling finner man i Gulatingslova, Frostatingslova og Hirdskråen. I høymiddelalderen var dette altså et landsdekkende system, men på 1500-tallet eller kanskje noe tidligere ble det utvikla til et øst- og sørnorsk system.

I tillegg til at en rekke skatter ble utlikna etter dette systemet, ble også soldatlegdene regna ut etter det. Først i 1768 ble disse formelt lagt direkte på skylda, men da hadde de rett nok i praksis vært del av skylde en tid. Mindre avgifter, som skrivertoll, lensmanntoll og så videre, ble også fordelt ut fra gårdklasser.

Kilder og litteratur