Grønnegata 126 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Grønnegata 126 har stadig vært i endring. Her har det kommet til et karnapp.
Foto: Einar Dahl 2017
Pluss garasje og tilbygg i bakgården.
Foto: Einar Dahl 2017
Et fint bilde av Grønnegata 126-132 omkring 1938. Nr. 126, nærmest, hadde inngang fra gata.
Foto: Vilhjelm Riksheim
I 1960 var nr. 126 bygd på i bakgården og inngangen var flyttet dit.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 126 i Tromsø var, og er, et lite trehus. - Gammelt matr.nr. 455.

Feier Øien

Målebrev til Wilhelm Richardsen på en grunn, tinglyst 20. aug. 1855. - Skjøte fra W. Richardsen til Abimeleck Gerhard Kristiansen samme dag.

Auksjonsskjøte i Abimelek Kristiansens bo, til Ingebrigt Øien, i 1862.

Skorsteinsfeier Ingebrikt Øien med kona Rebekka Larsdatter og datteren Elisabeth, i 1865.

Huseier Rebekka Øjen med datteren Elisabet, i 1875.

Skifte etter Ingebrigt Øien hvorved eiendommen ble utlagt enken, Rebekka Larsdatter, i 1876.

Skifte etter enke Rebekka Larsdatter hvorved eiendommen ble overdratt til Elisabeth Øien, i 1883. - Skjøte fra Elisabeth Øien til Ole Andreassen samme år.

I 1885: Politikonstabel Ole Andresen Toldnæs med kona Johanna og fire barn.

Røyker Andresen

Røyker Ole Andreassen med kona Johanna og pleiesønnen Toralv Andreassen, i 1900.

Røker Ole Andresen Toldnæs og Johanna Magrethe Andresen, med dattersønnen Thoralf Krum, i 1910.

Røker Ole og Johanne Margrethe Andresen, i 1916.

Gavebrev fra Ole A. Tolnes til sønnen Ottar Johannes Andreassen Tolnes, i 1922.

Eid av bestyrer Ottar Andresen i 1932 og 40.

Kontordame Liv Lydersen, (1940).

Tømmermann Thoresen

Eid av skipstømmermann Richard Thoresen Hansen fra 1941, (1957).

Fyrbøter Johan Jensen, (1946).

Richard og Laura Thoresen, (1972/82).

Skjøte fra Richard og Laura Thoresen til barna Per, Jan og Oddmund Thoresen, Reidun Olsen, Karin Andreassen og Rigmor Ulstad, med ideell 1/6 på hver, i 1975.

Skjøte til Jan og Karin Thoresen på 5/6 av eiendommen, i 1985.

Assurandør Jan Thoresen, (1986/93), Karin Thoresen, (1990/93).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnboka for Tromsø 1940-90.