Grønnegata 15 (Tromsø)

Grønnegata 15 er fremdeles et lite hus, men er nå bygd helt inntil nr. 17.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 15 var et romantisk lite dukkehus.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Grønnegata 15 i Tromsø var, og er, et lite trehus. - Gammelt matrikkelnr. 511a. Utgått fra matr.nr. 511. – Grønnegata 15 og 17 var opprinnelig én eiendom og det kan man forstå, begge husene var svært små.

Matr.nr. 511

Målebrev til Erik Larsen av 8. okt. 1866, tinglyst 3. des. 1868.

Bevilling for Erik Larsens enke Johanna Margrete Kristiansdatter til å sitte i uskiftet bo, i 1871.

Skjøte fra Johanna Larsen til Ole Olsen og Didrik Ofstad i 1872.

Makeskifte hvorved et stykke av eiendommen ble henlagt til matr.nr. 55 (Grønnegata 19) med vederlag av et stykke fra denne eiendommen, i 1875.

Delingsforretning av 27. april 1882 hvor matr.nr. 511 ble delt mellom Didrik Ofstad, hvis del fikk matr.nr. 511a, og Ole Olsen, hvis del fikk matr.nr. 511b, (Grønnegata 17).

Matr.nr. 511a – Grønnegata 15

Huseier og sjauer Diderik Andreas Ofstad med kona Gjertrud Olsdatter og fem barn, fisker Ole Andreas Hanssen, i 1875.

I 1885: Sjømann Didrik Andreas Ofstad med kona Gjertrud og tre barn. – De samme bodde her i 1891.

Dagarbeider Johan G. Jensen med kona Ida og fire barn samt svigerfar Didrik Ofstad, i 1900.

Skjøte fra Didrik Ofstad til Johan Georg Jensen i 1901.

Kullsjauer Jensen

Kullsjauer Johan G. Jensen med kona Ida og fire barn, i 1910.

I 1916: Fisker Johan Georg, Georg Ingvald og kullsjauer Sverre Egenhardt Jensen.

Skifteskjøte i boet etter Johan G. Jensen og før avdøde hustrus fellesbo, til Sverre Jensen, i 1918.

Fra eier til eier

Skjøte fra Sverre Jensen til Emil Johannesen i 1919.

Skjøte fra Emil Johannesen til Gerhard Johnsen i 1919.

Skjøte fra Gerhard Johnsen til Anne Eriksen i 1923.

Skjøte fra Tromsø Skifterett i boet etter Olaus Eriksen og hustru Anne Eriksen til Trygve Wiesener, i 1934.

Sjåfør Hansen

Skjøte fra Trygve Wiesener til sjåfør Harald Hansen i 1939.

Byselger Ole Hansen (1940).

Sjåførene Harald og Arne Hansen, postbud Torleif Hansen, (1946).

Sjåfør Roald og fiskearbeider Thorleif Hansen, (1957).

Skifteskjøte fra Dagmar Hansen og før avdøde Harald Hansens fellesbo, til Roald Hansen, i 1965.

Roald Hansen, (1966).

Otto Aune

Skjøte fra Roald Hansen til Otto Aune i 1968.

Skjøte fra Otto Aune til Sigvald Eilertsen i 1980.

Rune Eriksen, (1993), Mary-Ann Erikstad, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.