Grønnegata 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 17 er ikke stort, men større enn før. Det hjalp å rive nr. 19.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 17 var et lite trehus.
Foto: H.A. Brandt (1960).
En sommeridyll i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 17 i Tromsø er et lite trehus. - Gammelt matrikkelnr. 511b. Utgått fra matr.nr. 511. – Grønnegata 15 og 17 var opprinnelig én eiendom og det kan man forstå, begge husene var svært små.

Matr.nr. 511

Målebrev til Erik Larsen av 8. okt. 1866, tinglyst 3. des. 1868.

Bevilling for Erik Larsens enke Johanna Margrete Kristiansdatter til å sitte i uskiftet bo, i 1871.

Skjøte fra Johanna Larsen til Ole Olsen og Didrik Ofstad i 1872.

Makeskifte hvorved et stykke av eiendommen ble henlagt til matr.nr. 550 (Grønnegata 19) med vederlag av et stykke fra denne eiendommen, i 1875.

Delingsforretning av 27. april 1882 hvor matr.nr. 511 ble delt mellom Didrik Ofstad, hvis del fikk matr.nr. 511a,(Grønnegata 15), og Ole Olsen, hvis del fikk matr.nr. 511b.

Matr.nr. 511b – Grønnegata 17

Huseier og sjauer Ole Olsen med kona Kristine og fire døtre, sjauer og fisker Jens Olsen, i 1875.

Auksjonsskjøte fra Ole Olsens dødsbo til Ole Olsens enke Kristine Olsen, i 1882.

I 1885: Enke og vaskekone Kristine Olsen med to døtre.

I 1891: Enke Kristine Olsen med barnebarnet Olga Kathrine, Nils Johan Kristensen med kona Ingeborg, stedatteren Josefine Lundberg og pleiesønn Johan Lundberg.

I 1900: Vaskerkone Kristine Olsen, sjømann Charles Olsen.

Skjøte fra Kristine Olsen til Eilert M. Johannessen i 1904.

Saltsjauer Johannesen

Løsarbeider, kull og saltsjauer Eilert M. og Henriette Johannesen med seks barn, i 1910.

I 1916: Løsarbeider Eilert Martin, Erling Harald og Henriette Marie Johannesen.

Skjøte fra Eilert M. Johannesen til Jørgen J. Hansen i 1929.

Eid av feiermester Jørgen J. Hansen i 1932 og 1946.

Pensjonist Jørgen og arbeiderne Hjalmar og Karl Hansen, (1946).

Skjøte fra Jørgen Johan Hansen til Andreas Jensen i 1946.

Vasker Johanne og arbeider Oda Jensen, (1957).

Edel Eilertsen

Skjøte fra Andreas Jensen til Edel Ingeborg Eilertsen, i 1962.

Skipper Sigvald Eilertsen, (1966/93).

I 1979 kjøpte Edel Eilertsen også Grønnegata 19.

Engang etter dette ble eiendommene Grønnegata 19 og 17 slått sammen. Nr. 19 ble revet og nr. 17 ble noe utvidet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.