Grønnegata 99 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Selv i dunkelt høstlys er det lett å se at Grønnegata 99 er et vakkert og godt vedlikeholdt hus.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 99 var trepanelt i 1954. Til høyre ser vi frelsesarmeens hus.
Foto: Arthur Sjøtun

Grønnegata 99 i Tromsø har vært vaskeri/renseri i hundre år. - Gammelt matr.nr. 53c, utskilt fra matr.nr. 53. For eldre historie, se Storgata 110.

Kjøpmann Anderson

Auksjonsskjøte til Johan Anderson, fra Urdals bo, på matr.nr. 53b og 53c, tinglyst 16. sept. 1897. Johan Anderson drev sin kjente forretning mot Stortorget, i Storgata 87.

I 1900 bodde disse her: Sjømann Hans Abrahamsen, privat sykepleierske Augusta Zackariassen, Ovidia Evensen, fattigunderstøttet og vaskekone Maria Magdalene Borch.

Skjøte fra Johan Anderson til U. Knudsen på denne eiendommen og nr. 53b, i 1910.

I 1910: Skredder Abel Martin og Kristine Johnsen med sønnen Sigurd, enken Elise Sørensen med to barn, enken Anna Sundstrøm med sønnen Alfred.

Delingsforretning hvorved utskiltes en parsell som beholder dette nummer mens den gjenværende del får adresse Storgata 108b, avholdt 20. mai 1913, tinglyst 25. aug. 1913.

Tromsø Dampvaskeri

Skjøte fra U. Knudsen til A. Sivertsen, Th. Moe, J. Wickstrøm, Christoffer Martens og Th. Hansen, i 1913.

Skjøte fra de samme til Tromsø Dampvaskeri i 1914.

I 1914 åpnet «Tromsø Dampvaskeri». Primus motor var O. Hagen-Olsen og vaskerimester Larsen var hentet fra Kristiania. Nytt amerikansk utstyr ble montert av ingeniør Knoph. – Ole Hagen-Olsen var en driftig forretningsmann som bl.a. drev Tromsø Farvehandel i Storgata 81.

Eid av Tromsø Dampvaskeri i 1918. Kom i problemer pga. stans ved Gassverket i 1920-21.

Auksjonsskjøte til Tromsø Handels- og Privatbank i 1922.

Familien Jensen

De usikre gassleveranser var til stor ulempe for driften, de måtte også stenge en periode. I 1923 ble vaskeriet gjenåpnet som ”A/S Perfekt” Dampvaskeri & renseri, drevet av dansken Lauritz F. Jensen. (I en periode sammen med Sørensens farveri, (1932)).

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank A/S i likvidasjon under offentlig administrasjon til Mary Jensen, i 1931.

Eid av Mary Jensen i 1932 og 1946.

Husmor Gerd, Paul V. og Lauritz Jensen, med «Perfekt» dampvaskeri, kjemisk renseri og fargeri, (1946).

I 1949 var det slutt på både farving og vask, da skaffet man utstyr for rensing.

Hjemmelserklæring fra Laurits Jensen til sine to sønner Paul og Knut Skjold Jensen på ideelle 2/3 av eiendommen, i 1954. I 1960 overførte han den siste 1/3 til sønnene.

Skjøte fra Knut Skjold Jensen til broren Paul på hans ½-del, i 1963.

Bjørn og Paul Jensen i 1982, i 1984 overtok Bjørn Skjold Jensen eiendommen.

«Perfekt kjemisk renseri», (1986/99). Rensemester var Bjørn Skjold Jensen i 1996.

Bygningen er godt vedlikeholdt og renseriet er fortsatt i drift i 2015.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.