Storgata 108 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hennes boutique har flyttet til Strandgata 26 og overlatt plassen til Levende lokaler.
Foto: Einar Dahl (2017).
Brødrene Johannessens fargehandel holdt til her fra 1950-tallet til ut på 80-tallet.
Foto: Ukjent (1977).
Hennes Boutique holder til i Storgata 108 i 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 108 i Tromsø, matrikkelnummer 53b, var opprinnelig en del av matrikkelnummer 53, Storgata 110. For den tidligere historien, se denne.

Anderson

I 1875 kjøpte bokhandler Mikal Urdal matrikkelnummer 53b og 53c (Grønnegata 99), fra J.C. Bergs bo i Storgata 110. Urdal holdt til i Storgata 106 og i folketellingen for 1875 står beboerne oppført med adresse Storgata 106/108. Se Storgata 106.

I 1885: Handelsmann Lars Olsson, handelsbetjent Johan Andersson, skomaker Hans O. Hansen med kona Helene og tre barn, tjenestepike Olufine Hansen, skomakerlærling Adolf Hansen, sypike Thrine Hansen med datteren Hilda, skipper Gregus Larsen med kona Hanna og fire barn, jordbruker Petter Lie med kona Matilde og fem barn, fisker Ole Johnsen Lian med kona Anna Sofie Dorthea Sørensen.

Auksjonsskjøte til Johan Anderson, fra M. Urdals bo, på matrikkelnummer 53b og 53c (Grønnegata 99), i 1897. Anderson drev forretning i Storgata 87.

Handelsmann Johan Anderson med kona Aagot, fire døtre og to pleiesønner, feier Kristian Thoresen med kona Anna og to barn, feier Karl Henrik Pedersen med Cecelie og seks barn, forhenværende blikkenslager Cornelius Tygesen, sjømann Gregus og Hanna Larsen med tre døtre, i 1900.

Skjøte fra J. Anderson til Ulrik Knudsen på denne eiendommen og Grønnegata 99, i 1910.

Knudsen

Kjøpmann Ulrik og Anna Knudsen, med tre sønner, tjenestepike Hansine Hansen, bakersvenn Severin Mørck, forhenværende handelsmann Kristian Einse Pedersen, lærerskoleelev Hilmar Baardsen, løsarbeider Edv. Eidissen med to barn, i 1910.

I 1916: Kjøpmann Ulrik Wessel Knudsen og Anna Knudsen, tømmermann Kristian E., Johanne Gustava, Signe og sjømann Toralf Øyvind Johannesen, Borghild Olsen, forhenværende lærer Kristian E. Pedersen.

Eid av Ulrik Knudsen i 1918.

Bekjentgjørelse om at Ulrik Knudsen hadde åpnet akkordforhandlinger, i 1921. – Året etter kom meldingen om at Knudsen var konkurs, i 1922. Samtidig kom erklæring om at formuesfellesskapet mellom Ulrik Knudsen og hustru Anna var opphevet.

Skjøte fra konkursboet til Tromsø Handels- og Privatbank på denne eiendommen og nummer 108b, i 1923.

Eid av Tromsø Handels- og privatbank i 1932.

Gundersen

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank i likvidasjon under off. adm. til dr. K. Gundersen, i 1933.

Gisle Celius startet sin kolonialforretning ca. 1907 (eller i begynnelsen av 1920-årene?) og den var fortsatt i drift ca. 1960.

Husbestyrerinne Petra Johansen, (1940).

Øyelege K. Gundersen hadde kontor og bolig her i 1932 og eide huset i 1946.

Ektepakt mellom Kristian og Solveig Gundersen hvor det bestemmes at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1946.

Lege K. Gundersen, Johs. Celius, agent- og kommisjonsforretning, landbruksprodukter en gros, (1946).

Overrettssakfører Halfdan Fugleberg, (1957), pensjonist Solveig Gundersen, (1957).

Johannessens Farvehandel

Johannessens Farvehandel, (Kr., R., A. og E. Johannessen), (1957/66), malevarer, drogeri, gulvbelegg, tapeter, (Rolf, Arne og Erling Johannessen i 1972/82).

Solveig Sommerfeldt døde i 1983 og hjemmelen gikk over til Sonja Unsgaard Sukke, Oslo, i 1984.

Nela A/S, malerutstyr, (1986), Elna symaskiner, (1990), Hans og Hennes frisørsalong, (1990/93), Margarita garn og symaskiner(Bernt og Sigrun Mauseth), (1990).

Medalje Design A/S, (1993), Rikke A/S, (1993).

Aktiv Eiendomsmegling AS (Nils Mikkelsen), (108B), (1996), Plukk og Spar, (1996/99).

Aktør Eiendomsmegling AS (Nils Mikkelsen), (108b),(1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99