Greverud skole

Greverud skole i Nordre Follo kommune er en barneskole med i underkant av 600 elever.

Postkort med Greverud skole fra 1920-tallet.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Den første skolen på tettstedet Oppegård var en trebygning, tegnet av Wilhelm Bærøe, som lå ved Kongeveien like øst for jernbanen ved Bergsjødammen. Den ble ferdig i 1910, men ble snart for liten og i 1921 sto en ny moderne skole i mur, tegnet av arkitekt Gudbrand M. Øiseth, som står fortsatt. ”Gamleskolen” ble revet i 1922. Skolen ble utvidet og senere pusset opp slik at den sto frem som et moderne skoleanlegg i 1973.

Gamle Greverud skole, som sto ferdig 1910 og ble revet allerede i 1922.
Foto: Ukjent / Oppegaard Velforening
Nye Greverud skole under bygging i 1921.
Foto: Ukjent / Oppegård kommune / Oppegård bibliotek
Informasjonsskilt om Greverud skoles historie.
Foto: Jonas Tisell (2023).

I 1981 ble idrettshallen ved siden av skolen ferdig. Denne benyttes av skolen i skoletiden. Et bygg som binder den nye og den gamle skolebygningen sammen sto ferdig i 1990. Til 6-års-reformen sto en ny bygning ferdig i 1997.

Lærere

Følgende lærere har hatt 40 års tjeneste ved skolen: Ellen Jahren, Marie Munkerud, Torleiv Bratterud og Harald Borge. De har alle fått Kongens fortjenstmedalje.

Galleri

Kilder og litteratur