Gunnar Pedersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Gunnar Pedersen (født 1930) er forfatteren bak lokalhistoriespalten Aktuell historie som har gått i Nordstrands Blad fra 2001. I Aktuell Historie presenterer Pedersen lokalhistorie fra bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Pedersens artikler er samla i seks bøker i serien Aktuell historie. Nordstrand og Østensjø før og nå b. 1-6. Bøkene er utgitt på Frie Fuglers forlag og på Dreyers forlag, og enkelte er dessuten gjengitt på Lokalhistoriewiki.

Kilder

  • Nettsida til Frie Fuglers forlag, oppsøkt 4. oktober 2010.
  • Forordet til Aktuell historie 2, Nordstrand og Østensjø før og nå. Frie fuglers forlag, Oslo 2009.


Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.