Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene og jordskifterettene i fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt for Svalbard og Jan Mayen.

Domstolen har sete i Tromsø og faste rettssteder i Mosjøen og Bodø. Det settes ofte rett andre steder i lagdømmet.

Litteratur og kilder