Hausmanns bru

Hausmanns bru i Oslo fører Hausmanns gate over Akerselva. Den ligger mellom Vaterlands bru og Nybrua, og ble opprinnelig oppført som jernbanebru 1890–1892. Ansvarlig ingeniør var P. Schaaning, og brua ble oppført av Christiania kommunale Veivesen.

Hausmanns bru sett fra Nylandsveien.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Brua ble senere ombygd til kjørebru, og i 1986 ble den utvida til seks kjørefelt. Dette har siden blitt innsnevra ved at det er anlagt brede fortau og midtdeler. Ved ombygginga beholdt man det gamle rekkverket.

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.915173° N 10.759933° Ø