Henning Frimann

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 20. okt. 2015 kl. 13:13 av Cnyborg (samtale | bidrag) (Familie)
Hopp til navigering Hopp til søk

Henning Frimann (født 1. mai 1681 i Bergen) var lagmann i Stavanger fra 1712 til 1740 og amtmann i Smålenenes amt fra 1740 til 1743.

Embetskarriere

Henning Frimann ble utnevnt til lagmann 5. mars 1712 og ledet lagtinget siste gang 2. august 1740.[1]

Frimann fikk 29. april 1715 ekspektanse på embetet som amtmann i Smålenene (Østfold) etter Nils Wernerssøn Werenskjold når denne døde eller embetet ble ledig. Han ble den 21. desember 1716 kalt «lagmann i Stavanger lagdømme og amtmann over Fredrikshald amt». Men dette er en formular. Han fikk ikke bestalling på amtmannsembetet før 23. april 1740. Han brukte likevel begge titlene «amtmann og lagmann» når han var til stede på ting i Stavanger.[2]

Økonomi

I 1714 skal han ikke ha hatt mer enn 120 riksdaler i årlige inntekter.[3]

Familie

Henning Frimann var født i Bergen 1. mai 1681 som sønn av Johan Fredrik Clausen Frimann (ca. 1630–1707) og Elisabeth Henningsdatter Smith, f. ca. 1660. Hun var datter av rådmann Henning Hansen, bror til lagmann i Bergen Hans Hansen Smidt.[4]

Henning Frimann giftet seg 10. desember 1719 med Anna Hansdatter, f. 10. september 1674 i Bergen, d. 1769, datter av Hans Clausen Munthe, d. 1702 og Ingeborg Pedersdatter Lem (1649-1695).

Hennings halvbror Henrik Johansen Frimann var viselagmann i Bergen ca. 1721–1725.

Bosted

Både i 1722 og 1736 er det opplyst at Henning Frimann bodde på Skagen i Stavanger.[5]

Referanser

  1. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 30.
  2. Se f.eks. Samlinger til Stavangers historie, bd. IV, s. 100, innførsel fra 1723.
  3. Marius Skadsem: Lagmenn i Rogaland, Stavanger 1950, s. 30.
  4. Se Erling Reksten: Krongodssalg og embetsmenn i Bergenhus len/Bergen stiftamt i 2. halvdel av 1600-tallet, bd. II, Oslo 1979, s. 190f.
  5. Samlinger til Stavangers historie, bd. IV, s. 349, 365.


Fiat-justitia medium.jpg Henning Frimann er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.