Hjelp:Bildelisenser

Hva er en fri lisens?
En fri lisens betyr at materialet kan gjenbrukes.

Gjør man det, skal man også bruke samme lisens videre.

Husk at:

 • opphavperson skal krediteres.
 • det kan være begrensninger på kommersiell bruk.
 • det kan være forbehold om at man ikke kan endre verket.

Med bildelisenser mener vi de opphavsrettslige vilkårene som er knyttet til et bilde. Vi forutsetter at bilder legges ut på Lokalhistoriewiki under fri lisens. Bilder som ikke har lisensmerke blir merket med {{ulisensiert}}, og kan bli slettet. Vær oppmerksom på at personvern-, injurielovgivning og andre relevante lover ikke påvirkes av en fri lisens.

Det er primært tre lisenser som er aktuelle å bruke på lokalhistoriewiki.no

CC-BY-SA 4.0 og eldre versjoner

 • Tillater gjenbruk av verket under samme lisens.
 • Opphavsperson skal krediteres slik det er angitt/etter god skikk.
 • Du kan endre og bearbeide verket (beskjæring, endring av farger osv.), og bruke samme lisens.
 • Verket kan brukes i kommersiell sammenheng.
 • Husk at endringer og bruk ikke skal krenke opphavspersonens integritet.

CC-BY-NC-ND 3.0

 • Tillater gjenbruk av verket under samme lisens.
 • Opphavsperson skal krediteres slik det er angitt/etter god skikk.
 • Verket kan ikke endres eller bearbeides (beskjæring, endring av farger osv.).
 • Verket kan ikke brukes i kommersiell sammenheng.
 • Husk at bruken ikke skal krenke opphavspersonens integritet.

Public domain

 • Fri gjenbruk fordi vernetida ha utløpt eller fordi opphavspersonen har frasagt seg rettigheter.
 • Opphavsperson skal krediteres etter god skikk. Dette gjelder også etter vernetidas utløp.
 • Du kan endre eller bearbeide verket (beskjæring, endring av farger osv.).
 • Verket kan brukes i kommersiell sammenheng.
 • Husk at endringer og bruk ikke skal krenke opphavspersonens integritet, også etter vernetidas utløp.

På grunn av bestemmelser i Åndsverkloven er det noen rettigheter man ikke kan gi fra seg. Se mer om opphavsrett.

Hvordan velger man lisens?

Det er ikke lett å oppsummere alle hensyn som skal tas, men dette er noen enkle regler.

Hva slags bilde har du? Hvilken lisens skal du velge?
Et bilde du har tatt selv - og motivet er fritt. CC-BY-SA 4.0.
Et bilde du har tatt selv, der et kunstverk som ikke er fritt er med. CC-BY-NC-ND 4.0.
Et bilde du har funnet på internett. Bruk lisensen som er oppgitt. Står det ingenting eller copyright, gjelder vanlig opphavsrett.
Et bilde du har fått lov til å bruke, uten restriksjoner. PD eller CC-BY-SA 4.0 - opphavspersonen bestemmer. Hvis opphavspersonen ikke vil velge, skal du velge PD.Tillatelsen må være skriftlig (hvis det ikke f.eks. er innen familien), og skal sendes til Lokalhistoriewiki på e-post.
Et bilde du har fått lov til å bruke, men ikke kommersielt og/eller uten rett til å endre det. CC-BY-NC-ND 4.0.
Et bilde hvor vernetiden har utløpt. PD.
Et bilde som andre har rettighetene til, som du vil be om tillatelse til å bruke Fyll ut samtykkeerklæring for bildebruk og send til Norsk lokalhistorisk institutt.

Andre lisenser

Ovenfor har vi gjengitt de tre lisensene som ut fra ulike opphavsmessige forhold foretrekkes i lokalhistoriewiki.no. Det finnes imidlertid en rekke andre lisenser som også kan aksepteres. Dette gjelder følgende:

Alle andre CC-lisenser

 • CC-BY. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket.
 • CC-BY-NC. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bruke verket til kommersielle formål.
 • CC-BY-ND. Lisensen tillater kopiering og spredning av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bearbeide verket.
 • CC-BY-NC-SA. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bruke verket til kommersielle formål. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
 • Alle tidligere versjoner av CC-lisenser aksepteres, men bare på filer som allerede er lastet opp og lisensiert.

Kort forklaring på terminologien i CC

 • BY: Attribution (kreditering av forfatteren)
 • NC: Non Commercial (ikke kommersiell)
 • ND: Non Derivative Works (ikke lov å bearbeide bildet eller verket)
 • SA: Share Alike (del på samme vilkår)

Hvis du trenger en annen lisensmal og ikke finner den i Kategori:Lisensmaler, ta kontakt med oss.