Hjelp:Kategorisering (trinn 1)

For at andre brukere skal kunne finne dem igjen, skal alle artikler og bilder ha kategorier. Kategoriene skal dekke artikkelens eller bildets hovedinnhold.
Fyll ut alle feltene i beskrivelsen. Ta med opplysninger om kilde, dato eller årstall og fotograf dersom det er kjent.
Fyll ut alle feltene i beskrivelsen. Ta med opplysninger om kilde, dato eller årstall og fotograf dersom det er kjent.

På lokalhistoriewiki.no bruker vi kategorier for å vise hva artikler handler om eller hva bilder viser, slik bibliotekene bruker emneord. Kategoriene samler en viss mengde artikler og bilder som har noe til felles.

Alle brukere kan legge inn kategorier fra kategoritreet på alle wikiens artikler og bilder. Dette gir gode muligheter for å få fram flere sider ved innholdet enn dem den opprinnelige brukeren trengte eller tenkte på.

Kategoriene skal være lett forståelige for allmennheten, samtidig som de i størst mulig grad tar hensyn til faglige definisjoner. Det overordnede ansvar for kategorisystemet ligger hos Norsk lokalhistorisk institutt.

Søke på kategorier

Du kan finne fram til kategoriene gjennom:

  • Vanlig fritekstsøk (øverst til høyre)
  • Kategoritreet, som viser wikiens hierakisk oppbygde emnestruktur

Velge kategorier

Det er lurt å sjekke hvilke kategorier som har vært brukt i wikien tidligere, før du kategoriserer artikkelen eller bildet ditt. Enkle spørsmål om hvem, hva, hvor og når vil ofte være gode utgangspunkter for å finne kategorier. Sted er spesielt viktig å få med, siden dette er en lokalhistorisk wiki. Velg den mest presise kategorien du finner for ditt innhold.

For at andre brukere skal kunne finne dem igjen, skal alle artikler og bilder ha kategorier. Husk at det er settet med kategorier du legger inn for en artikkel eller et bilde som til sammen skal gi et inntrykk av hva artikkelen eller bildet inneholder. Hver enkelt kategori trenger altså ikke å uttrykke hele innholdet.

Kategoriene skal dekke artikkelens eller bildets hovedinnhold. En person skal for eksempel ha kategorier for hva hun/han har hatt som hovedvirke, men vi trenger ikke kategorier for alle interesser vedkommende har hatt opp gjennom livet. Om dette er omtalt i artikkelen, vil det være søkbart i fritekst.

Hvordan legge inn kategorier?

Klikk på “Kategorier” i menyen med tre streker (se øverste bilde). Du vil da få opp en boks (se midterste bilde). Når du begynner å skrive i feltet “Legg til kategori”, søker du i wikiens eksisterende kategorier. Bruk fantasien og tenk alternativer om ordet ditt blir rødt. Kanskje har vi brukt en annen term. Du kan legge inn flere kategorier før du klikker “Ta i bruk endringer”. Om du angrer, kan du klikke på kategorien og søppelbøtte-symbolet.

I kilderedigering klikker du på ikonet   over skrivevinduet eller på koden for kategori ( [[Kategori:]] ) under skrivevinduet. Kategorilenkene skal ligge nederst i artiklene, og se slik ut: [[Kategori:Kategorinavn]].

Opprette nye kategorier?

Tenk deg godt om før du oppretter en ny kategori. Gjør det til en vane å sjekke hvordan stoff som ligner ditt har vært kategorisert tidligere. Kan det være at kategorien du hadde i tankene allerede finnes, men at det er brukt et synonym? Har artikler med lignende temaer vært kategorisert mer presist eller mer generelt tidligere?

Husk at teksten både i artikler og bildebeskrivelser vil utfylle kategoriene, slik at disse i seg selv ikke behøver å ha et høyt presisjonsnivå. For bilder har vi også mulighet til å presisere innholdet gjennom tagger (se bilde nederst til høyre). Her kan vi legge inn bimotiver, detaljer, artsnavn og annet som ikke skal ha egne kategorier. Vær også obs på feltet for avbildet/omtalt person.

Det er som hovedregel ikke ønskelig å opprette nye kategorier om det finnes færre enn ti artikler om emnet i wikien. For bilder kan antallet være atskillig høyere. Ta gjerne kontakt med en administrator om du er usikker på om det er grunnlag for å opprette en ny kategori.

Underinndele kategorier?

Når en kategori har mange artikler eller bilder, kan det være aktuelt å dele den inn i underkategorier. Da tar vi utgangspunkt i den artikkel- og bildemassen som til enhver tid finnes på wikien. Det skal som hovedregel ikke opprettes nye kategorier for noe vi regner med at det kan komme inn stoff om en gang i framtida. Husk også at kategorier skal samle, ikke splitte innhold. Om det fins 3 bilder av blomster i wikien, vil det være en fordel å holde dem samlet, framfor å splitte dem i 3 ulike arter.

Beskriv bildene dine!

Når vi legger inn bilder for å bruke dem i artikler, er det lett å glemme at bildene for andre brukere like gjerne kan dukke opp løsrevet fra artikkelen. Sørg derfor for at bildet er godt beskrevet også i selve bildefilen, ikke bare i artikkelen du har brukt det i. Se f.eks. denne miniartikkelen om Tonsen transformatorstasjon.

Kategoriene skal brukes til å beskrive bildets hovedmotiv. Bimotiver kan vi ta med i bildebeskrivelsen eller som tagger (stikkord).

Se også