Hjelp:Kategorisering (trinn 2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

For basishjelp om å legge inn kategorier, se Kategorisering (trinn 1). Trinn 2 tar for seg hvordan man oppretter nye kategorier og spesialregler for kategorisering.

For fullstendige oversikter over kategorier se:

Omdirigeringssider skal bare unntaksvis legges i artikkelkategorier.

Generelt

Hvis det finnes en viss mengde artikler eller bilder om et tema, kan det opprettes en ny kategori. Som hovedregel må det være minst ti artikler før man oppretter kategorien, og det bør være rimelig å anta at det kommer til å bli flere enn dette. For bilder kan antallet være atskillig høyere.

På denne wikien brukes dynamiske lister som lages ved å kombinere forskjellige kategoriseringer. Mulighetene til å effektivt generere slike lister blir mindre dersom man findeler kategoriene for mye.

Fordi det ikke er mulig å omdirigere kategorier brukes kun bokmål i kategorinavn. Er det mulig å finne en form som er felles for bokmål og nynorsk skal den velges. For nærmere opplysninger, se retningslinjene for språk.

Som hovedregel skal emnekategorier ligge i flertallsform, for eksempel Kategori:Ordførere, ikke Kategori:Ordfører.

Spesielle regler for kategorisering

Personer

For å kunne plukkes ut til dynamiske lister, skal alle artikler om personer ha kategorien Kategori:Personer. I tillegg legger vi på en kategori for det yrket eller virket personen er mest kjent for. Velg den mest spesifikke kategorien du finner. En person som ligger i Kategori:Landhandlere skal altså ikke også ligge i Kategori:Handelsfolk.

Artikler om personer skal også merkes med kategoriene fødselsår og eventuelt dødsår, altså [[Kategori:Fødsler i XXXX:]] og [[Kategori:Dødsfall i YYYY]].

Politikere kategoriseres etter verv og partitilhørighet.

  • Ordførere kategoriseres med Kategori:Ordførere og kommunekategori. Ordførere i tidligere/historiske kommuner kategoriseres i nåværende kommune og tidligere kommune, om denne har en egen kategori.
  • Politikere med partitilknytning sorteres som Kategori:Ap-politikere, Kategori:Høyrepolitikere osv. Dersom personen har byttet parti i løpet av sin karriere legges det inn en kategori for hvert parti.
  • Lokalpolitikere kan merkes med Kategori:Lokalpolitikere.

Historiske hendelser

Historiske hendelser bør ha en hendelseskategori av typen Kategori:Kriger eller Kategori:Slag, en kategori for år/periode og en for kommune.

Slaget i Bergen 1206 kategoriseres

[[Kategori:Bergen kommune]]
[[Kategori:Slag]]
[[Kategori:Baglerkrigene]]
[[Kategori:1206]]

mens slaget om Narvik kategoriseres med egen kategori for konflikten

[[Kategori:Slaget om Narvik]]
[[Kategori:Narvik kommune]]
[[Kategori:Andre verdenskrig]]
[[Kategori:1940]]

Hvis hendelsen strekker seg over lengre tid kan man bruke kategorier som Kategori:1940-åra eller Kategori:1900-tallet.

Dobbeltkategorisering

Hovedprinsippet for kategorisering er at vi velger den mest presise kategorien i kategoritreet. Av og til må vi imidlertid dobbelkategorisere, dvs. legge en artikkel både i den presise Kategori:Kvinneforeninger og i dens overordnede Kategori:Foreninger. Dette gjør at artikkelen vil dukke opp i wikiens dynamiske lister over for eksempel kommuneartikler. Erfarne brukere, som kjenner til hvordan de dynamiske listene fungerer og vet hvordan kategoriene er bygget opp, vil bistå med å legge på eller fjerne kategorier.

Basiskategorier - geografi

Alle artikler som kan knyttes til et sted eller område skal ha en geografisk kategori. Vi har valgt dagens kommune som hovedenhet, og alle artikler og bilder skal om mulig ha en kommunekategori, også om den ligger i en underordna kategori for ei bygd eller et tettsted.

Hvis artikkelen ikke er knytta til en eller flere kommuner, men til et større område, velger man det minste området som passer: Distrikt/region, fylke eller landsdel.

Hvis en artikkel hører til i flere kommuner, for eksempel dersom en person er født og oppvokst i en kommune og hadde sitt virke i en annen, legger man inn flere kommunekategorier.

Basiskategorier - emne

For å sikre at artikler kommer inn på automatisk genererte lister er det viktig at man tar med visse basiskategorier, uavhengig av om dette fører til dobbeltkategorisering. De kategoriene som skal behandles slik er:

I noen tilfeller må vi også dobbeltkategorisere for å sikre utplukk til forsider. Dette gjelder for eksempel Kategori:Arbeiderbevegelsen, Kategori:Festningsverk og Kategori:Andre verdenskrig.

Sletting av kategorier

Kategorier kan, i likhet med artikler og bilder, kun slettes av administratorer. Kategorier blir ikke slettet ved at innholdsteksten slettes eller ved å fjerne alle artiklene og underkategoriene. Hvis du finner en tom kategori, klikk rediger og skriv inn {{hurtigsletting}}, så vil en administrator slette den. Hvis du ønsker at en ikke-tom kategori skal slettes, må du foreslå den slettet. Se retningslinjene for sletting.

Sortering innenfor kategoriene

Innenfor en kategori blir artiklene automatisk sortert etter første bokstav i artikkelnavnet, men av og til kan det være aktuelt å sortere på andre måter. Noen eksempler:

Personer

Hvis du har skrevet en artikkel om Karl Johan Thoresen fra Skien, og vil at han skal listes opp under T i kategorien Personer fra Skien, kan du gjøre det på to måter:

{{DEFAULTSORT:Thoresen, Karl Johan}}
[[Kategori:Personer]]
[[Kategori:Skien kommune]]

eller
[[Kategori:Personer|Thoresen, Karl Johan]]
[[Kategori:Skien kommune|Thoresen, Karl Johan]]

Om du bruker {{DEFAULTSORT}} trenger du bare å skrive sorteringsnøkkelen én gang, men hvis du ønsker ulik sortering i ulike kategorier, kan det være praktisk å skrive inn sorteringsnøkkelen i hver enkelt kategori, slik som i det siste eksemplet.

Inntil navneloven ble innført i 1925 var det ikke nødvendig å ha noe slektsnavn i Norge, og de fleste hadde bare fornavn og patronym, eventuelt med et gårdsnavn hengt på. Personer med patronym sorteres etter fornavn. Det betyr at alle som døde før 1925 og som ikke åpenbart har et slektsnavn skal sorteres på fornavn.

Lister

Manuell sortering kan også være aktuelt for lister, her vist for Lister over telemarkinger:

[[Kategori:Lister|Telemarkinger, liste over]]
[[Kategori:Vestfold og Telemark fylke]]
[[Kategori:Telemark]]

Ulike staveformer

Ved kategorisering av navn eller andre ord som inneholder to a-er som uttales å

Rikard Nordraak: [[Kategori:Komponister|Nordråk, Rikard]]
Aass Bryggeri:   [[Kategori:Bryggerier|Åss Bryggeri]]

Hovedartikler

Noen kategorier har en eller flere hovedartikler, og da kan det være ønskelig å plassere disse først i kategorien. Dette kan gjøres ved å legge inn et mellomrom som sortering. For eksempel sorteres artikkelen om Vestby slik i kategorien Kategori:Vestby kommune:

[[Kategori:Vestby kommune|  ]]

Tall

Årstall og andre artikler med navn som begynner på et tall bør fortrinnsvis sorteres etter symbolet #. Du må legge inn tallet etter symbolet, med innledende null(er) dersom noen tall er kortere.

[[Kategori:1964|#1964]]

Rekkefølge på kategoriene

Av hensyn til leserne bør kategoriene settes i en rekkefølge som fører til at den mest relevante kategorien kommer først. For personer skal alltid fødselsår og dødsår komme til slutt i denne rekkefølgen, og det samme gjelder etablerings- og opphørsår for bedrifter, foreninger og institusjoner.

Se også