Hjelp:Sletting av sider (retningslinjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Retningslinjer på Lokalhistoriewiki

Brukerkontoer

Innhold og samskriving

Juridiske spørsmål

Tekniske/praktiske spørsmål

Artikler som er foreslått slettet

Ingen pågående slettediskusjoner

Sletting av sider kan utføres av administratorer ved behov. Brukere uten administratorrettigheter kan ikke slette artikler, bilder eller andre sider, men oppfordres til å melde fra til en administrator.

Retningslinjer

Artikler kan bli slettet hvis et eller flere av disse vilkårene er tilstede:

  • artikkelen bryter med opphavsretten
  • innholdet er å regne som sjikane eller som støtende, herunder innhold som bryter mot norsk lov
  • innholdet er bare vås (vandalisme)
  • innholdet er reklame (spam)
  • innholdet ligger utenfor prosjektets målsetning eller er feilaktig og/eller misvisende

Administratorene har et selvstendig ansvar for å vurdere om vilkår for sletting er tilstede. Forslag om og meningsutveksling rundt sletting foregår på artikkelens samtaleside (se nedenfor). Den som sletter har ansvaret for å rydde opp i eventuelle bivirkninger av slettingen, f.eks. brutte omdirigeringer.

Slettesamtaler

Meningsutveksling om sletting føres på den enkelte artikkelens samtaleside. For at samtalen skal foregå på en ryddig måte følges disse reglene:

  • Artikkelen merkes med {{slett}}
  • Den som foreslår sletting begrunner dette på artikkelens samtaleside.
  • Hovedbidragsyterne blir varslet på sin samtaleside med {{slettevarsel}}.
  • Samtalen foregår over en rimelig periode, slik at alle brukere har mulighet til å komme med innspill.
  • Prosjektleder hos NLI eller en person som NLI utpeker kan på NLIs vegne ta en selvstendig beslutning om hvorvidt en artikkel bør slettes, beholdes eller evt. gjenopprettes.